INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín v štátnych zariadeniach zadarmo. Letný tábor je určený pre deti vo veku od 8 – 12 rokov. Pobyt sa uskutoční v spádových rekreačných zariadeniach MV SR alebo MO SR v dĺžke 8 dní / 7 nocí. Letný tábor ponúka deťom pobyt v rôznych kútoch Slovenska, kde spoznajú prírodu okolo seba.
Na základe Žiadosti o zaradenie dieťaťa do letného tábora a splnených podmienok bude vybraným deťom v rámci celého Slovenska bezplatne pridelený poukaz na pobyt v letnom tábore. Pridelením bezplatného poukazu dieťa získa ubytovanie, celodennú stravu a cestovné poistenie. Súčasťou poukazu nie je doprava do zariadenia a zo zariadenia, ktorú zabezpečujú rodičia detí (zákonní zástupcovia alebo nimi splnomocnené osoby) na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. všetky tlačivá na stiahnutie nájdete TU

V prípade akýchkoľvek otázok je k dispozícii CALL CENTRUM MV SR v pracovných dňoch od 8.00 h do 18.00 h na bezplatnom čísle 0800 222 222.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201