INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka podporuje detské a mládežnícke aktivity

Petržalka podporuje detské a mládežnícke aktivity

V prvom polroku si o účelovú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Petržalka požiadalo 56 subjektov a ich finančné nároky dvojnásobne prekročili výšku prostriedkov vyčlenených v rozpočte na tento rok. Petržalská samospráva prerozdelila medzi žiadateľov už viac ako 60 tisíc eur. Účelové dotácie by mali predovšetkým slúžiť na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných služieb alebo účelov s trvalejšou hodnotou, a to v oblasti miestneho športu, kultúry, výchovy, životného prostredia, historických hodnôt, v sociálnej, zdravotnej alebo humanitárnej oblasti. „Pri rozdeľovaní účelových dotácií sme v tomto roku prihliadali predovšetkým na to, boli peniaze využité na pravidelnú a systematickú prácu s mladou generáciou. Dotácie smerovali do projektov zameraných na rozvoj osobnosti detí a mládeže a zmysluplné trávenie ich voľného času,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Na rozdiel od minulého roka, kedy mestská časť podporila projekty zamerané na starostlivosť o seniorov, ľudí bez domova a projekty na podporu sociálne slabých obyvateľov, požiadalo v tomto kalendárnom roku o dotácie viac organizácií zameraných na prácu s deťmi a mládežou. Najviac financií dostali FC Petržalka 1898 a MŠK Iskra Petržalka na rozvoj pohybových a športových aktivít a na činnosť dorasteneckých oddielov. Dotácie na rozvoj a podporu basketbalu vo výške osemtisíc eur si podelili dva petržalské športové kluby. Štyritisíc eur prispela mestská časť na obnovu zhorenej sviečkárskej dielne Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím PPSC IMPULZ a tritisíc eur na terénnu sociálnu prácu a klubové aktivity pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia v Kopčanoch OZ Ulita. Ďalšie prostriedky získali napríklad OZ Kaspian na zabezpečenie sociálnych služieb pre deti a mládež, OZ Pomoc ohrozeným deťom na starostlivosť o obete domáceho násilia, OZ Živa na rozbeh chránenej dielne a kaviarne, OZ Domov pre každého na nákup posteľnej bielizne a čistiacich prostriedkov do útulku pre ľudí bez domova.

Žiadatelia môžu mestskú časť o dotáciu požiadať ešte do 30. septembra. Všetky informácie, tlačivo žiadosti ako aj príslušné VZN nájdu záujemcovia na webovej stránke mestskej časti v rubrike dotácie.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.