INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Colníci na Pankúchovej

Colníci na Pankúchovej

V Základnej škole na Pankúchovej ulici sa ozývala streľba, krik a štekot psov. Školský dvor bol obkľúčený policajnými autami a medzi žiakmi, ktorí sa tiesnili v priestore ihriska, zavládlo očakávanie a napätie. Vďaka spolupráci s Finančnou správou SR si ukážky náročnej práce colníkov z Finančnej správy SR mohli v tomto školskom roku pozrieť žiaci už troch petržalských škôl. Tak ako v ZŠ Budatínska či ZŠ Černyševského aj v ZŠ Pankúchova videli žiaci ukážky služobných zákrokov a prácu s cvičenými psami pri zatýkaní páchateľa či pri hľadaní omamných látok.

Okrem iniciátorky týchto akcií, ktoré sa niesli pod názvom „Poriadok musí byť“, poslankyne Ivany Antošovej a riaditeľa školy Štefana Ráca, sa na ukážky prišli pozrieť aj štátna tajomníčka MŠ SR Oľga Nachtmannová a starosta Petržalky Vladimír Bajan. Od zamestnancov Finančnej správy SR sa deti dozvedeli veľa dôležitých informácií o zákonoch, postupoch aj spolupráci medzi krajinami.

Najmladšie deti sa zapojili do súťaže a namaľovali colníkov podľa ich fantázie a najkrajšie práce odmenili colníci pekným darčekom. „Na záver sme spoločne s deťmi vypustili balóny s detskými prianiami. Som veľmi rada, že táto akcia mala veľký úspech medzi deťmi ako aj učiteľmi. Verím, že sa nám spoločne podarí pokračovať v začatej spolupráci s Finančnou správou SR a v budúcom školskom roku budú mať možnosť vidieť prácu colníkov aj žiaci ďalších základných školách v Petržalke,“ povedala Ivana Antošová a poďakovala nielen dvojnohým a štvornohým „účinkujúcim“, ale aj učiteľkám a neziskovej organizácii Unicarecenter za spoluprácu.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201