INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Škôlkári medzi aktovkami

Škôlkári medzi aktovkami

Akútny nedostatok miest v materských školách nerobí vrásky len rodičom predškolákov. Aj petržalská samospráva sa snaží nájsť riešenie pre takmer 700 detí. V januári 2013 preto spustila pilotný projekt elokovaných tried MŠ Holíčska 30. To znamená, že dve triedy najstarších detí z tejto MŠ presunula do ZŠ Holíčska 50. Obe inštitúcie bezprostredne susedia a zároveň tamojšiu škôlku navštevuje až 160 detí, ale napriek tomu jej chýbajú kapacity – oba tieto faktory zrejme zavážili pri výbere. Po takmer roku a pol existencie elokovaných tried sme sa boli spýtať, ako funguje spolupráca medzi základnou školou a materskou školou.

herňa elokovanej triedy
Herňa elokovanej triedy

Daniela Piláriková, riaditeľka MŠ Holíčska: – Vďaka tomuto riešeniu sme pomohli k umiestneniu až 48 nových detí v našej MŠ, čo sú približne dve triedy. V ZŠ bol pre naše elokované triedy vyčlenený samostatný trakt, ktorý je kompletne prispôsobený požiadavkám predškolákov a personálu MŠ. To znamená hygienické zariadenia, spálne, herne. Deti prišli do nových priestorov, ktorých úpravy financovala MČ Petržalka cez Stredisko služieb školám a školským zariadeniam. Jediným problémom je, že na dobudovanie priestorov MŠ a nákup ďalších učebných pomôcok, ktoré musíme kupovať dvojmo, by sme potrebovali financií viac. Situáciu zvládame s pomocou rodičov a ich 2% z dane.

Daniela Piláriková, riaditeľka MŠ Holíčska
Daniela Piláriková, riaditeľka MŠ Holíčska

Deti z elokovaných tried sú najstarší predškoláci vo veku 5-6 rokov. Benefitom pre nich je, že spoznávajú priestory ZŠ a školskej jedálne a ich prechod do prvej triedy bude o to plynulejší. Na spoločných akciách (napríklad Deň matiek) majú možnosť stretnúť svoje, možno budúce, učiteľky a žiakov školy. Zároveň ale majú svoj priestor, kde žiaci ZŠ nechodia, rovnako i na školskom dvore majú vyčlenené vlastné ihrisko s hracími prvkami primeranými veku a sú na ňom v čase, keď v škole nie je vyučovanie.

Existencia elokovaných tried však kladie vyššie nároky na riaditeľku MŠ. D. Piláriková: – Reálne spravujem dve prevádzky na dvoch rôznych miestach. To znamená každodenné pendlovanie medzi MŠ a ZŠ pri riešením problémov bežnej prevádzky a podobne. Museli sme prijať štyri nové učiteľky a upratovačku. Ale napriek tomu, je to efektívna cesta ako rozšíriť kapacity MŠ za relatívne nízke náklady.

Elokované triedy majú v ZŠ samostatný trakt
Elokované triedy majú v ZŠ samostatný trakt

A čo prítomnosť predškolákov znamená pre chod školy? Mgr. Jozef Varga, riaditeľ ZŠ Holíčska: – Žiaden väčší problém sme za rok a pol existencie elokovaných tried nemali. Tie čo vznikli sme vedeli vyriešiť vďaka vzájomnej komunikácii. Je dôležité zosúladiť školské poriadky oboch inštitúcií a na ostatných veciach sa už dá dohodnúť. Je pravdou, že musíme ako škola zabezpečovať určitý servis nad rámec nášho bežného, ale dokázali sme sa zladiť a fungovať k vzájomnej spokojnosti nás, detí i rodičov. Dokonca môžeme deťom z elokovaných tried ponúknuť, čo ich rovesníci v bežnej MŠ k dispozícií nemajú – telocvičňu a bazén. Existencia týchto tried do chodu základnej školy nijako nezasahuje a naopak. A hoci sídlime v jednej budove, sme stále dve samostatné prevádzky, ktoré bez problémov fungujú vedľa seba. Robíme všetko preto, aby boli spokojné nielen deti a ich zákonní zástupcovia, ale aj naši pracovníci.

Mestská časť Petržalka plánuje v projekte elokovaných tried MŠ pokračovať. V budúcnosti je naplánované otvorenie ďalších dvoch, v ZŠ Budatínska, kde je to však otázne, pretože tam pomaly stúpa počet školákov. Naopak, v na ZŠ Nobelovo námestie je počet žiakov dlhodobo nižší, takže by to pre túto lokalitu (MŠ Bohrova, MŠ Rὃntgenova) bolo vyhovujúce riešenie.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky