INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Novodobo so Shakespearom

Novodobo so Shakespearom

Novodobo so Shakespearom je súťaž v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Je určená pre žiakov petržalských základných škôl. Táto súťaž má v Petržalke veľmi dlhú tradíciu a vysokú úroveň. V ZŠ Tupolevova sa uskutočnil už jej 12. ročník.

Predtým sa súťaž konala pod vedením pani Bačovej z vtedajšej ZŠ Hálova, najstaršie ročníky súťaže zastrešovalo CVČ Gessayova 6. Teší nás, že 27. apríla 34 talentovaných žiakov z 10 petržalských škôl aj vďaka trpezlivej príprave pedagógov opäť predviedlo profesionálny prednes. Porota zložená zo skúsených a obetavých učiteliek anglického jazyka mala ako každý rok náročnú úlohu.

Ocenených bolo 17 žiakov. Touto cestou ďakujeme zástupcom vydavateľstiev Pearson, FLP a Oxford za spoluprácu,  podporu a naozaj hodnotné ceny pre súťažiacich. Víťazom a  učiteľkám, ktoré ich pripravovali, blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali.

Výsledky sú uverejnené na webovej stránke školy www.zs-tupolevova.sk

Eva Gambaľová, predseda odbornej komisie súťaže

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201