INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Novodobo so Shakespearom

Novodobo so Shakespearom

V apríli sa už tradične koná okresné kolo súťaže pre petržalské základné školy Novodobo so Shakespearom v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Dňa 23.4. 2013 na sa na našej základnej škole Tupolevova 20 stretlo 42 žiakov z 10 petržalských škôl, aby si zmeralo sily v týchto náročných disciplínach. Porota, zložená z desiatich členov, skúsených učiteliek anglického jazyka, mala skutočne náročnú úlohu. Trpezlivá príprava, profesionálny prednes a nespochybniteľný talent súťažiacich prispeli k vysokej úrovni tejto súťaže.

Žiaci boli ocenení na prvých troch miestach v každej z kategórií. Udelených bolo 18 hodnotných cien. Touto cestou ďakujeme zástupcom vydavateľstiev Pearson – pani Hamranovej, Macmillan – pani Korpádiovej a FLP – pani Blahovej za dlhoročnú spoluprácu a podporu a samozrejme krásne ceny pre súťažiacich.

Víťazom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu škôl. Výsledky si môžete pozrieť na internetovej stránke ZŠ Tupolevova 20 www.zstupolevova.stranka.info

Vďaka patrí aj pani učiteľkám ANJ, ktoré týchto žiakov pripravovali, obetavým členom poroty ako aj všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali a pri jej organizácii pomáhali.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky