INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výnimočná slávnosť v modrom

Výnimočná slávnosť v modrom

Vedeli ste, že aj Albert Einstein mal poruchu autistického spektra? A zmenil dejiny. Jeho meno dnes pozná každý školák. Prvotné zmienky o detskom autizme boli publikované v prvej polovine dvadsiateho storočia.

Dnes vieme, že porucha autistického spektra (PAS) je celoživotná neurovývojová choroba, ktorá ovplyvňuje sociálne a komunikačné schopnosti. Dôsledkom tejto poruchy je, že dieťa nesprávne interpretuje informácie z toho, čo vidí a počuje, pretože tomu nerozumie. Čo potom ovplyvňuje jeho správanie voči okoliu.  V Petržalke máme výnimočnú materskú školu, ktorá má dve špeciálne triedy pre deti s PAS. A s úspechom ich vzdeláva spolu s ich intaktnými spolužiakmi.

Ktože to k nám ide na návštevu?

Ako každý rok, aj tento raz pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2. apríl) sa v Materskej škole na Iľjušinovej konala úžasná hudobno-tanečná slávnosť s názvom Modrý deň. Malých škôlkárov prišli zabaviť hostia ako Miro Jaroš, Laci Strike s tanečníčkami, Oto Kollmann, Maroš Repík, Eva Bacigalová či Richard Vrablec. Na podujatí sa okrem nich zúčastnili aj prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik, poslankyňa miestneho zastupiteľstva Ľudmila Farkašovská, predseda rady rodičov MŠ Iljušinova Peter Radačovský, vedúca oddelenia školstva MÚ Veronika Redechová a riaditeľky z iných MŠ.

Tanečná rozcvička s Lacim Strikom

Že nešlo o žiadnu formálnu udalosť a do tanca a zábavy sa zapojil naozaj každý, o to sa postaral moderátor Richard Vrablec. Deti sa predviedli v speve,  piesne  Mira Jaroša odspievali bez zaváhania a bolo zrejmé,  že sú z jeho príchodu nadšené.

Miro Jaroš je medzi škôlkármi veľmi populárny

Podľa slov riaditeľky MŠ Iľjušinova Márie Králikovej sa na Modrý deň veľmi tešili,  pretože je pre nich výnimočný. Dodala, že je veľmi rada, že ich MŠ môže pomáhať deťom s PAS a ich rodičom a že prítomnosť týchto detí škôlku obohacuje. Zároveň poďakovala za pomoc všetkým, ktorí ich podporujú. My sme jej po podujatí položili niekoľko otázok.

– Ako dlho ste Modrý deň pripravovali? Splnil vaše očakávania?

Organizácia  podujatia „Modrý deň“  si vyžadovala úsilie celého kolektívu našej škôlky. Pripravovali sme ho v spolupráci s rodičmi a Richardom Vrablecom, ktorý nám neskutočne pomáhal s organizáciou podujatia. Mali sme veľké očakávania a tie sa nám aj splnili.

– Podľa čoho vyberáte hostí?

Oslovili sme hostí, ktorí majú predovšetkým kladný vzťah k deťom a dokážu nezištne pomáhať a podporovať rodičov detí s PAS v ich ťažkej životnej situácii.

– Myslíte si, že už má slovenská spoločnosť lepšie informácie o deťoch s poruchou autistického spektra?

V súčasnosti sa  zlepšila informovanosť odborníkov, rodičov a verejnosti o autizme.  Skvalitnila sa tiež diagnostika autizmu a legislatíva, ale je to stále veľmi málo v porovnaní s tým, ako je problematika školského vzdelávania a komplexnej starostlivosti o ľuďoch s PAS riešená v zahraničí.

– Počet týchto detí vo vašej materskej škole pribúda, či naopak?

V našej MŠ dlhodobo zaznamenávame výrazný nárast detí s PAS. Len minulý školský rok sme zaevidovali  17  žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do špeciálnej triedy pre detí s autizmom.

Kamošky z triedy Žabiek

– Koľko je v Bratislave MŠ, ktoré okrem zdravých detí prijímajú aj autistické deti?

Myslím si, že v BA sme jediná MŠ bežného typu, ktorá sa profiluje na integrované vzdelávanie detí s PAS. Najväčší problém vidím v tom, že v súčasnosti v rámci celého Slovenska nemáme dostatok materských škôl ani odborníkov, ktorí by týmto deťom zabezpečili systematické  predprimárne vzdelávanie.

Bavili sme sa skvele, tak zase o rok dovidenia

– Máte ako slovenskí pedagógovia prístup k najnovším informáciám, ako najlepšie vzdelávať deti s poruchou autistického spektra alebo za svetom zaostávame?

Tu je dôležité povedať, že vzdelávať dieťa s PAS  nemôže hocijaký špeciálny pedagóg. Deti s PAS potrebujú trpezlivý, citlivý a individuálny prístup erudovaného učiteľa.  V našej MŠ máme inovatívne špeciálne pedagogičky, ktoré jednak získavajú odborné informácie z rôznych médií a učebných zdrojov, a ktoré v spolupráci s odborníkmi na autizmus participujú na výskumných  metódach, ktoré aplikujú do praxe (napr. metóda „Vizuálne čítanie“ s tabletom a pod.).

No, problematika vzdelávania špeciálnych pedagógov, ale aj  rodičov detí s PAS má na Slovensku veľké rezervy. Aj v tejto oblasti zaostávame za svetom.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky