INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Veľkonočný koncert           

Veľkonočný koncert           

Príjemné chvíle s hudbou pripravili pre rodičov žiaci Základnej umeleckej školy Jána Albrechta v Bratislave v koncertnej sieni na Topoľčianskej 15. Komorný program spestrili malí recitátori (zajačiky-ušiačiky) z Literárno-dramatického odboru.

Žiaci klavírneho oddelenia (ped. Vencislava Ilievska, Ľubica Halová, Irina Rogach, Jana Boudová) predstavili dôkladne naštudovaný repertoár v interpretovaných skladbách. Pripomenuli nimi jubileá skladateľov W.F. Bacha, B. Bartóka, J. Hatríka. Efektne a bravúrne vyzneli Jazzové etudy od M. Schmitza –zahral Maxim Šinkovič a noblesné Variácie Ch. Jossa v podaní Lenky Šalgovičovej z triedy ped. I. Rogach. Záver koncertu umocnili temperamentným Synkopickým rondom E. Doušu klavírna dvojica  Emma Somolányiová a David Fančovič (ped. J. Boudová, V.Ilievska).

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201