INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Veľkonočný koncert           

Veľkonočný koncert           

Príjemné chvíle s hudbou pripravili pre rodičov žiaci Základnej umeleckej školy Jána Albrechta v Bratislave v koncertnej sieni na Topoľčianskej 15. Komorný program spestrili malí recitátori (zajačiky-ušiačiky) z Literárno-dramatického odboru.

Žiaci klavírneho oddelenia (ped. Vencislava Ilievska, Ľubica Halová, Irina Rogach, Jana Boudová) predstavili dôkladne naštudovaný repertoár v interpretovaných skladbách. Pripomenuli nimi jubileá skladateľov W.F. Bacha, B. Bartóka, J. Hatríka. Efektne a bravúrne vyzneli Jazzové etudy od M. Schmitza –zahral Maxim Šinkovič a noblesné Variácie Ch. Jossa v podaní Lenky Šalgovičovej z triedy ped. I. Rogach. Záver koncertu umocnili temperamentným Synkopickým rondom E. Doušu klavírna dvojica  Emma Somolányiová a David Fančovič (ped. J. Boudová, V.Ilievska).

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.