INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Na Vranovskej hostili ruských veteránov

Na Vranovskej hostili ruských veteránov

V bojoch o oslobodenie Bratislavy v apríli 1945 zahynulo 742 sovietskych vojakov. Ich pamiatku si prišla na Slavín uctiť delegácia Ruskej federácie, ktorej členmi boli nielen potomkovia bojovníkov, ale dokonca aj účastníci osloboditeľských bojov.  Ich hostiteľmi bola Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku na Vranovskej ulici. O ich návšteve sme sa rozprávali so zástupcom riaditeľa školy Milanom Strojným:

„Dozvedeli sme sa, že delegácia Ruskej federácie príde do Bratislavy, aby si uctila pamiatku padlých osloboditeľov Bratislavy a Viedne. Rozhodli sme pozvať ich na návštevu aj k nám. Delegácia bola v škola aj ubytovaná.“

Ruská delegácia
Ruská delegácia

Aký program ste im počas dňa na škole pripravili?

„Zorganizovali sme besedu žiakov školy s vojnovými veteránmi  Žiaci mali na pamätníkov množstvo otázok. Zaujímavé odpovede dopĺňala hudba vtedajšej doby, prezentovaná živou hrou na akordeón a spevom najstarších účastníkov delegácie.“

Po besede sa v telocvični školy uskutočnil slávnostný nástup školy na privítanie hostí. Uvítací ceremoniál spočíval v prinesení zástav a potom zazneli hymny oboch krajín. Zriaďovateľ školy Štefan Kurilla predstavil významných členov delegácie RF a čestného hosťa, generála Tibora Gaplovského. Riaditeľ školy Svatopluk Škápík pripomenul nedávne výročia oslobodenia Bratislavy a Viedne. Potom nasledovali praktické ukážky zručností žiakov jednotlivých ročníkov, ktoré získali štúdiom špeciálnych odborných predmetov. Ukážky boli z hodín špeciálnej telesnej výchovy, boj zblízka a rôzne druhy bojových umení a športov. Mnoho žiakov najmä vo vyšších ročníkoch sa takýmto športom venuje aj súťažne mimo školy, čo bolo jasne vidieť na kvalite ich vystúpení, ktoré ruskú delegáciu veľmi zaujali. 

Beseda veteránov so študentami
Beseda veteránov so študentami

Kam mala delegácia namierené potom?

„Po slávnostnom nástupe sa delegácia Ruskej federácie presunula na Slavín, kde položili vence a kytice. Vybraní žiaci školy zabezpečovali vlastný ceremoniál. Po pietnom akte a slávnostnom obede si členovia delegácie prezreli priestory školy a mali možnosť vidieť a prakticky si vyskúšať špeciálne vyučovacie pomôcky a trenažéry.   Na záver sme všetci konštatovali, že vzájomná spolupráca by sa mala rozvíjať v oblasti odbornej prípravy a výmeny skúseností na úrovni škôl s podobným zameraním.

Kladenie vencov na Slavíne
Kladenie vencov na Slavíne

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky