INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prípravný ročník na Žehrianskej

Prípravný ročník na Žehrianskej

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy s materskou školou na Žehrianskej ulici v Petržalke oznamuje, že v školskom roku 2016/2017 sa v škole otvárajú triedy prípravného ročníka. Sú určené pre deti s odkladom školskej dochádzky. Zároveň pozývame rodičov týchto detí na Deň otvorených dverí spojený s ukážkou vyučovacej hodiny v prípravnom ročníku. DOD sa uskutoční vo stredu  27. apríla, v čase od 10.00 do 12.00 h. Tím pedagogických pracovníkov školy a pracovníkov CŠPP vám ochotne poradí a odpovie na vaše otázky.

Bližšie informácie o škole nájdete na webovom sídle školy www.szszehrianska.sk.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201