INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vzdelávanie v Praktickej škole

Vzdelávanie v Praktickej škole

Niektorí žiaci sa ešte nerozhodli, kam ďalej po skončení základnej školy. A ešte o niečo ťažšie to majú mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením. Ponúkame vám jednu z možností ďalšieho vzdelávania. Praktická škola poskytuje vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím, prípadne v kombinácii s ďalším postihnutím. Pripravuje žiakov na život v rodine, na vykonávanie jednoduchých manuálnych činností v chránených dielňach, resocializačných centrách alebo na voľnom trhu práce. V škole vyučujú všeobecno-vzdelávacie a odborno-praktické predmety, ako sú zdravotná výchova, rodinná výchova, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba. Praktická škola sa profiluje v predmetoch pomocné práce v kuchyni, v záhradníctve a aranžovaní a pomocné práce v administratíve. Žiakom sa venujú skúsení špeciálni pedagógovia, majstri odborného výcviku vychovávateľ a psychológ. Príprava žiakov trvá 3 roky. Súčasťou praktickej školy je aj školský klub, kde žiaci aktívne trávia popoludnie prácou v keramickom krúžku, prechádzkami do prírody a návštevou kultúrnych a športových podujatí. Praktická škola ponúka možnosť pracovať v záujmových krúžkoch – počítačovom, dramatickom a hudobnom. Každý rok organizuje školu v prírode, zameranú na turistiku.

Presvedčte sa osobne, ako pracujú možno vaši budúci spolužiaci. Praktická škola je súčasťou Spojenej školy na Švabinského ulici č. 7 v Petržalke, www.sssvab.edupage.org., tel. 02/ 63810174.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky