INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalská super škola pokračuje u deviatakov

Petržalská super škola pokračuje u deviatakov

Po sérii prednášok pre petržalských šiestakov, siedmakov a ôsmakov prišiel rad aj na našich deviatakov. Jedenásť prednášok na jedenástich základných školách obohatí poznatky nielen o meraní času, pamiatkach a parkoch UNESCO, rastlinách na Slovensku, ale aj o histórii a živote včely medonosnej. Prvá prednáška o čase a jeho meraní sa uskutočnila v utorok 21. apríla pre takmer 120 deviatakov štyroch základných škôl – Tupolevova, Lachova, Gessayova a Prokofievova. O tom, prečo ľudia chceli zmerať čas, aké meradlá používali, kým vznikli prvé atómové hodiny, ktoré sa omeškajú o jednu sekundu za 60 miliónov rokov, ale aj o cestovaní v čase a priestore, porozprával žiakom vedecký pracovník z Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV, Mgr. Daniel Nagaj, PhD. Hovorené slovo kombinoval s názornými ukážkami a jednoduchými pokusmi. Žiakov previedol históriou „objavovania“ času a pokusoch o jeho čo najpresnejšie zmeranie. Doktor Nagaj zaujal deviatakov najmä svojím nadšením pre spoznávanie sveta, ale aj bezprostredným a interaktívnym výkladom fyzikálnych javov.

superškola

Ďalšie zaujímavé témy navrhli opäť pedagógovia našich základných škôl. Z nich potom Slovenská akadémia vied vybrala tie, ktoré bolo možné v danom termíne odborne zastrešiť. Zaujímavosti zo sveta biológie, environmentalistiky, fyziky aj geografie budú petržalským deviatakom prednášať opäť renomovaní a uznávaní odborníci. Ďalšie prednášky pre deviatakov budú pokračovať v máji podľa nasledovného harmonogramu:

Téma: Chránené územia a parky UNESCO sveta
Prednášajúci: RNDr. Jozef Klinda
Termín: 19.5.
Zúčastnia sa: ZŠ Holíčska, ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Prokofievova

Téma: Pamiatky UNESCO vo svete
Prednášajúca: Dr. Kosová
Termín: 29.5.
Zúčastnia sa: ZŠ Pankúchova, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Holíčska, ZŠ Lachova, ZŠ Budatínska

Téma: Pôvodné a nepôvodné druhy rastlín na Slovensku
Prednášajúci: RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
Termín: 21.5.
Zučastnia sa: ZŠ Gessayova, ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Budatínska, ZŠ Holíčska

Téma: Včela medonosná a jej význam pre život na zemi
Prednášajúca: RNDr. Katarína Valachová, PhD.
Termín: 26.5.
Zúčastnia sa: ZŠ Pankúchova, ZŠ Turnianska

superškola

Vzájomnú spolupráca Petržalky so SAV na projekte Petržalskej super školy spečatili Vladimír Bajan, starosta Petržalky a prof. Jaromír Pastorek, predseda SAV podpisom Memoranda v októbri minulého roku na prvej prednáške pre petržalských siedmakov v DK Zrkadlový háj. Tento výnimočný projekt oslovil aj Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré sa rozhodlo projekt podporiť a zamýšľa ho aplikovať aj v ostatných mestských častiach.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky