INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Znalosť jazykov a záujem o veci verejné sú cestou k úspechu

Znalosť jazykov a záujem o veci verejné sú cestou k úspechu

Prišiel som, videl som, rozumel som. Z toho býva často väčší osoh ako zo „zvíťazil som“. Hoci študenti z Gymnázia Pankúchova v Európskom parlamente aj vyhrávali. Vlastne už samotná návšteva francúzskeho Štrasburgu, kde parlament sídli, bola ich odmenou za víťazstvo. Podarilo sa im ako jedinej bratislavskej strednej škole uspieť v deviatom ročníku súťaže Euroscola, ktorú organizuje slovenská Informačná kancelária Európskeho parlamentu.

Dvadsaťštyri študentov z petržalského gymnázia tak vyhralo jeden deň v druhom marcovom týždni, ktorý strávili ako europoslanci v Štrasburgu. Pracovný deň sa im začal francúzskym croissantom v modernej kruhovej budove európskeho parlamentu (prezývanej Babylonská veža), pomenovanej po francúzskej novinárke a bojovníčke za ľudské práva Louis Weiss. Po raňajkách v spoločnosti ďalších viac ako 500 študentov z 22 krajín Európskej únie sa rozdelili do mnohojazyčných pracovných skupín. Vzápätí všetkých privítali v obrovskej rokovacej sále pracovníci parlamentu – Evangelos Ginteros, Alina Nedea a Cecil Coyey. Po ich krátkom príhovore nasledovala prezentácia jednotlivých škôl. Lídrom slovenskej „výpravy“ bol Šimon Chudý, ktorý mal tú česť predstaviť svoju krajinu a školu: „Najprv som bol v pohode, keďže už som v parlamente bol pred dvoma rokmi a vedel som ako to bude vyzerať. Ale čim viac sa blížil čas môjho vystúpenia, tým som bol nervóznejší. Nejako som to našťastie zvládol a čo sa týka obsahu, myslím si, že naša prezentácia patrila k tým najlepším.“

Šimon Chudý pri prezentácii školy v EP
Šimon Chudý pri prezentácii školy v EP

Po predstavení nasledovala debata so spomínanými pracovníkmi EP. Najdiskutovanejšou témou bola Ukrajina a najaktívnejší v kladení otázok k nej boli študenti z pobaltských krajín. Študentov však zaujímal aj postoj EP k odpočúvaniu a sledovaniu európskych politikov zo strany USA alebo či vzniknú Spojené štáty európske. Po diskusii nasledovalo krátke „rozptýlenie“ v podobe Eurogame – vedomostnej hry o EÚ. Študenti, a samostatne sprevádzajúci profesori, vytvorili 4-členné skupinky z rôznych národností. Ich úlohou bolo zodpovedať otázky v 20 jazykoch. Po tomto oddychu sa študenti vrhli do práce europoslancov. Diskutovali a vymieňali si názory na európske témy predbežne pripravené v školách – Životné prostredie a obnoviteľné zdroje energie; Sloboda informácií a občianska kultúra; 2014 – Európsky rok boja proti plytvaniu potravinami; Budúcnosť Európy, 2014 – Európske voľby; Zamestnanosť mladých ľudí. Z diskusií vzišli konkrétne návrhy ako ich riešiť a tie jednotlivé pracovné skupiny prostredníctvom svojich hovorcov predniesli v pléne a odporučili na schválenie parlamentom.

Študenti Gym.Pankúchova v EP
Študenti Gym.Pankúchova v EP

Mgr. Eva Kušteková, bola jednou z dvoch profesoriek, ktoré našich študentov sprevádzali: „Pre študentov je veľmi dobré, keď majú možnosť sa porovnávať s inými a zistiť kde sú ich silné a slabé stránky. Aké vedomosti a schopnosti ešte musia nadobudnúť, aby sa uplatnili a našli si v budúcnosti zamestnanie podľa svojich predstáv. Je len škoda, že nemohli byť spolu dlhšie, pretože za ten jeden deň stihli spolupracovať len nejaké dve-tri hodinky. Nemali čas sa spoznať a nadviazať kontakty. Napriek tomu myslím si, že to bola veľmi užitočná skúsenosť. A aj odmena za prácu v Európskom klube na našom gymnáziu.“

Pred samotným schválením, študenti – poslanci kládli k jednotlivým návrhom otázky. A ich predkladatelia si svoje odporúčania museli obhájiť. Najmä k téme ako obmedziť plytvanie potravinami sa rozpútala búrlivá diskusia s množstvom oponentov. Všetky návrhy však boli napokon študentským parlamentom v elektronickom hlasovaní schválené. Deň v Európskom parlamente sa tak pomaly blížil do finále, ktorým bolo vyhlásenie víťazov Eurogame. A veľmi potešujúce bolo, že pri vyhlasovaní štyroch najlepších tímov dvakrát zaznelo slovenské meno – Viktor Hamšík a Renáta Vitkovičová. Renáta: „Pre mňa to bol nielen super výlet a poznávanie Európy a Francúzska, ale najmä úžasná možnosť vidieť ako funguje Európsky parlament. Príležitosť poznať nových ľudí a vidieť aké majú ambície, čo človeka nakopne k tomu, aby sa sám viac snažil a venoval sa aj jazykom. Veľmi ma zaujímajú veci okolo Európskej únie a európskeho práva. Preto by som chcela zdokonaliť svoje jazykové schopnosti a v budúcnosti sa prihlásiť na vysokú školu s takýmto zameraním.“ A čo jej úspech v Eurogame: „Tak to bolo poriadne prekvapenie. Môj tím tvorili Švéd, Fín a Rumun, a úprimne, veľmi neoplývali vedomosťami. Ja som našťastie dosť odpovedí vedela tak sme to nejako kolektívne dali dokopy. A som veľmi rada, že medzi úspešnými tímami zaznelo „Slovensko“.

Profesorka Eva Kušteková s výhrou v Eurogame
Profesorka Eva Kušteková s výhrou v Eurogame

Štyri najlepšie tímy ešte súťažili v krátkom rozstrele zo všeobecných vedomostí a tam našim študentom víťazstvo tesne ušlo. PhDr. Darina Fiebigová, sprevádzajúca profesorka: „Deťom to bolo ľúto – veď len jediný bodík nám chýbal. Ale ja si myslím, že spomedzi toľkých družstiev z viac ako 500 študentov sa dostať medzi štyri najlepšie a dokonca dvakrát, je veľký úspech a zážitok. Aj pre Viktora a Renátku, aj pre nás čo sme im držali palce. To však nebolo všetko, pri vyhlasovaní víťazného družstva Eurogame z radov profesorov do tretice zaznelo slovenské meno. Mgr. E. Kušteková: „Chodievam so študentmi na súťaže, sledujem ich a popri tom sa na mňa asi niečo nalepilo. Bola som prekvapená a veľmi potešená a tiež ma to motivovalo do ďalšej práce. Myslím si, že úspech našich žiakov v Eurogame bol výsledkom toho, že sa v školskom Euroklube na takéto súťaže poctivo pripravujeme. A tým, že Euroscola existuje už deväť rokov, sú otázky v jej súťažiach podrobnejšie, netýkajú sa len základných faktov. Teda sa študenti musia viac učiť, aby ich zvládli. Čo sa im v parlamente vyplatilo.“ Po vyhlásení výsledkov nasledoval záverečný ceremoniál v ktorom počas európskej hymny lídri jednotlivých škôl niesli zástavy všetkých 22 zúčastnených krajín.

KIF_3237

PhDr. Fiebigová: „Veľmi sa mi páčilo, že majú v europarlamente prepracovaný systém celého podujatia. A myslím si, že najprínosnejšie na celom projekte Euroscola je, že študenti musia pracovať celý čas. Nielen v ten jeden deň ale intenzívne sa pripravovať a potom za odmenu tí najlepší sa zúčastniť tejto návštevy parlamentu. A je to úžasná motivácia k štúdiu jazykov. Tento rok tam boli školy z 22 krajín a dorozumievacími jazykmi boli francúzština a angličtina. Pri takýchto príležitostiach deti uvedomia aké sú pre nich jazyky potrebné. “

Mgr. Kušteková: „Bolo to hodnotné podujatie a ukázalo, že naši študenti by sa mali viac zviditeľňovať. Aj tí, čo sa u nás v škole zdajú priebojní, v rámci takého veľkého kolektívu takí nie sú. A mám dojem, že je to tým, že toto podujatie je dosť o politike a vedomostiach z politického života. A keď sa v školskom Európskom klube rozprávame o týchto veciach, veľa detí vyhlasuje že ich politika nezaujíma. Neviem či je to tým, že ešte nie sú dostatočne zrelí, aby si uvedomovali, že politika sa ich v každodennom živote veľmi dotýka. To myslím, si je na Slovensku potrebné budovať – schopnosť zaujímať sa o veci každodenné, ktoré sa u nás nazývajú politikou ale vlastne je to živote každého z nás.“

Študenti Gym. Pankúchova v Europarlamente, vpravo profesorka D. Fiebigova
Študenti Gym. Pankúchova v Europarlamente, vpravo profesorka D. Fiebigova

Na záver nemožno nespomenúť profesorku Ľubicu Magnússon, ktorá v tomto školskom roku Euroklub na gymnáziu Pankúchova vedie. Výborná príprava študentov na súťaž Euroscola, ktorá im zabezpečila pobyt v EP je jej zásluha. Celý výlet osobne „odkomunikovala“ s EP a zrealizovala, bohužiaľ sa ho však napokon nemohla zúčastniť z rodinných dôvodov. Úspech študentov v Štrasburgu je teda ich darčekom pre ňu.

Európsky klub založila na Gymnáziu Pankúchova v školskom roku 2011/ 2012 Mgr. Eva Kušteková, profesorka francúzštiny a dejepisu, aby by umožnila študentom, ktorí sa zaujímajú o prácu v EU parlamente, navštíviť ho a dozvedieť sa viac o jeho práci. Klub založila v spolupráci s Andrejom Krchňavým z Európskej komisie v Bratislave na Palisádach. Gymnázium Pankúchova je jediná stredná škola, kde je umiestnený pohyblivý panel s materiálmi o EÚ vďaka spolupráci s A.Krchňavým. Tak majú študenti možnosť získať viac informácií o EÚ. Keďže podujatí klubu bolo dosť veľa, ďalší rok viedla klub spolu s Ľubicou Magnússon, profesorkou angličtiny. Cieľom klubu je informovať študentov o dianí v EÚ, aktívne ich doňho zapájať. Umožniť im, aby využili nadobudnuté vedomosti v oblasti jazykového vzdelávania, histórie, geografie, spoločensko-vedného vzdelávania.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky