INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Opatrne s nálepkovaním!

Opatrne s nálepkovaním!

Vo vydaní Petržalských novín z piatka 21.3. sme si s veľkým údivom prečítali názory autorky článku „Lesopark prežil viac desaťročí – prežije?“ a vyvolalo to potrebu na obsah článku – aspoň za kolektív materskej školy na Haanovej ulici – zareagovať. Teší nás, že pisateľke leží na srdci zachovanie dobrého stavu lesíka pri dostihovej dráhe, pretože tento zostatok prírody uprostred sídliska si zaslúži verejnú pozornosť a v tomto kontexte máme spoločný záujem.

Deti z MŠ Haanova boli v článku označené ako tie, ktoré ničia zeleň. Chceme upozorniť, že deti tejto MŠ nie sú jediné, ktoré lesík navštevujú a tiež vysvetliť naše vnímanie pobytov detí v tomto prostredí. Vďaka tomu, že budova našej MŠ stojí tak blízko lesíka, nadšené možnosťou priameho kontaktu s prírodou sme pred niekoľkými rokmi rozšírili program výchovy a vzdelávania o environmentálnu výchovu. K naplneniu jeho cieľov sú nevyhnutné interaktívne zážitky detí, pretože dať základy pozitívneho vzťahu k prírode sa nedá spoza okna paneláka. Mnohými aktivitami v škole aj vonku sú deti vedené k ohľaduplnému a šetrnému správaniu sa v a k prírode. Mnohokrát nadšené aktivitami neustrážia svoju spontánnosť a dovolia si byť na chvíľu možno hlučnejšie. Ak vyplašia pritom niekoľko vtáčikov, veríme, že sa onedlho vrátia, pretože tie isté deti im v zime sypali semienka do kŕmidiel. Ak si donesú zopár kvietkov, aby potešili mamičku, a pritom sa zoznámia s ich stavbou, spôsobom rastu, názvom… príroda im to rada odpustí. A určite ich nebolo zďaleka toľko, ako sme videli v rukách dospelých. Aj spadnutá donesená vetva stromu v triede s pozorovaním pučania lístkov sa stáva spojovacím článkom s prírodou. Odhadzovanie smetí v lesíku? Určite nie deti z materskej školy!

Žlčovitý postoj zaznel v článku aj smerom k ľuďom prisťahovaným z malých miest a vidieka. Práve preto, že niektoré v našom kolektíve patria k nim, si dovolíme tvrdiť, že často práve mnohí z týchto ľudí, ktorí v detstve zažili starootcovské záhrady, lúky a polia, túry kopcami, stavanie mlynčekov v potôčikoch, spôsoby obnoviteľného hospodárenia našich predkov, nesú v sebe úprimnejší vzťah k prírode a poznanie, že žijeme vďaka prírode a pre naše vlastné prežitie máme byť jej múdrymi opatrovateľmi aj ochrancami. A k tomu vedieme aj deti.

Záverom, veľmi si vážime a ďakujeme majiteľom pozemkov za to, že na tento kúsok prírody nepozeráme cez plot s tabuľkami „zákaz vstupu“ alebo „súkromný pozemok“, za to, že nám ho umožňujú užívať a učiť deti v prostredí lesíka. Nazdávame sa, že hlavne práve hostia na cudzom pozemku (ktorých je ďaleko viac ako detí z MŠ Haanova) by sa mali ako slušne vychovaní návštevníci starať o to, aby sa táto možnosť zachovala čo najdlhšie do budúcnosti.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky