INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Modrá škôlka potrebuje nasledovníkov

Modrá škôlka potrebuje nasledovníkov

Druhý aprílový deň sa v materskej škole na Iľjušinovej ulici dialo niečo modré. V modrom bola riaditeľka, v modrom boli pedagogičky a modré boli aj deti. Gargamela sa neľakajte, v škôlke nehostili šmolkov. Mali sviatok, pozvali hostí, pripravili program. V hlavnej úlohe, ako inak – deti. Nepoznali by ste, že sú medzi nimi iné, výnimočné. Ako škôlka do ktorej chodia. V tú aprílovú stredu mala sviatok – Modrý deň. Na celom svete si v tento deň ľudia obliekli niečo modré a svetovo známe objekty osvetlili modrým svetlom. Ako znak spolupatričnosti s osobami postihnutými autizmom a k osobám, ktoré s nimi žijú a starajú sa o nich.

MŠ iľjušinova, autisti

Podľa najnovších štatistík autizmus postihuje každé 88 dieťa z populácie. Z toho každé 54. je chlapec a každé 252. je dievča. (zdroj: autizmus.sk). Výnimočnosť MŠ Iľjušinova tkvie v tom, že je jediná svojho druhu na Slovensku. Má totiž dve triedy pre deti s autizmom. Ako slávili sviatok „svojich“ detí, sme sa preto spýtali jej riaditeľky PaedDr. Márie Králikovej: „Naša škôlka uskutočňuje integrovanú predprimárnu výchovu a vzdelávanie detí s autizmom už viac ako 20 rokov. Usporiadali sme teda nielen Modrý deň, ale zmodrievalo sa u nás celý týždeň. Zdravé deti chodili do špeciálnych tried a spoločne sa hrali a učili. Cieľom Modrého dňa bolo ukázať rodičom aj odbornej verejnosti iný spôsob integrovanej výučby – inklúziu. Som veľmi rada, že to s veľkou radosťou a úsmevom „naši“ rodičia prijali. A nielen to. Pomáhali a stále nám pomáhajú s pomôckami, výučbou a všade kde to potrebujeme. Zároveň sme chceli posilniť povedomie širokej verejnosti o autizme. O tom, že tieto deti sú tu a je potrebné odborne sa im venovať, vychovávať ich a vzdelávať. Pretože aj naša škôlka je dôkazom, že sa to dá. Radi by sme naše odborné skúsenosti odovzdali i ďalej, aby sme eliminovali zábrany pedagógov vychovávať a vzdelávať tieto deti v prirodzených podmienkach materskej školy.“

deti v školke

Od septembra sa v škôlke autistické deti pravidelne integrujú do bežných tried. V tomto týždni sa však po prvýkrát rozhodli aplikovať nový prístup – inklúziu. Ako hovorí M. Králiková, sú veľmi spokojní s benefitmi, ktoré to pre autistické, ale aj ostatné deti v škôlke má. Je pre nich veľkým zadosťučinením, že sa im ich námaha niekoľkonásobne vracia. Napríklad zdravé deti kreslia autistickým deťom piktogramy, ktoré sú potrebné na komunikáciu, alebo napr. na školskom dvore sa venujú rôznym športovým aktivitám a medzi chlapcami je veľmi obľúbený najmä futbal. Tento rok sa po prvý raz stalo, že deti z bežných tried a autistické deti vytvorili dva zmiešané tímy. Spontánne, z vlastnej iniciatívy, bez toho aby ich odborne viedla učiteľka. Pre pedagógov to bola tá najúžasnejšia odmena za ich prácu.

Počas Modrého dňa pre hostí pripravili deti z autistických tried program v spolupráci s deťmi z bežných tried. Zaspievali, zatancovali. Ukázali ako funguje ich deň v škôlke a vzájomná spolupráca. Deti sa nijako nelíšili a nás preto zaujímalo, či majú na Iľjušinovej v triedach len ľahšie formy autizmu. Tento dojem sa ponúkal podľa toho, ako ľahko deti zvládli pripravený program pre hostí.

školkari modrý deň

M. Králiková: „Nie je tomu tak, máme rôzne formy. Modrý deň je výsledkom našej systematickej práce s nimi. Je to vysvedčenie a zároveň vyznamenanie pre pedagógov, ktorí s nimi každý deň pracujú. V každej autistickej triede je šesť detí a traja pedagógova. Na prvý pohľad sa zdá byť luxusom, že jeden pedagóg má na starosti len dve deti, ale je to potrebné, aby naše úsilie malo aj žiadaný výsledok v prospech dieťaťa. Je to náročný proces, pretože tieto deti sú veľmi nesamostatné a treba ich neustále držať doslova za ručičku. Aj pri úplne bežných činnostiach – ako je odchod do jedálne, na prechádzku, ale aj na toaletu. Dokážeme ich nielen vychovávať, ale aj vzdelávať. Využívame moderné a progresívne metódy, prostredníctvom ktorých rozvíjame ich kognitívne schopnosti, psychomotorické kompetencie, reč a ostatné vývinové oblasti dieťaťa. Skutočným problémom je sociálna oblasť – naučiť sa rozprávať, požiadať o niečo, vedieť povedať čo ich bolí, aké majú potreby, čo by im urobilo radosť, zvládnuť sebaobsluhu, stolovanie, vedieť komunikovať s vrstovníkmi aj s dospelými na primeranej úrovni. To je dôvod, prečo sú špeciálne triedy také potrebné.

škôlkári

 

Naším cieľom je preto ukázať iným materským školám, aby sa nebáli zriaďovať špeciálne triedy. Že je to nielen dôležité, ale aj nevyhnutné. Pre budúci školský rok sme v našej materskej škole evidovali deväť žiadostí o prijatie detí s autizmom, ale môžeme prijať len dve. A je to škoda, pretože jediný „liek“ na autizmus je práve špecializovaná výučba. Som presvedčená, že sa oplatí investovať do zriaďovania takýchto tried, pretože sa nám to niekoľko násobne vráti. Mnohé z autistických deti nemajú pridružené mentálne postihnutie, tak prečo im odopierať právo na vzdelávanie? Napríklad „Aspergeri“ – alebo vysokofunkční autisti s asistentom – zvládnu základnú, strednú a aj vysokú školu. Ako nevyhnutnosť považujem začať s odbornou výučbou už v predškolskom veku. Práve v tomto období sa rozvíjajú všetky oblasti vývinu osobnosti dieťaťa, a teda aj autistického. Ak premeškáme toto obdobie, tak dieťa s autizmom má podstatne znížený štart do života. Pre ilustráciu – pred rokmi k nám prišlo štvorročné dievčatko, ktoré vôbec nerozprávalo. Dnes má Jasmínka sedemnásť, strednú školu úspešne ukončila dokonca o dva roky skôr a odchádza do Japonska študovať na vysokú školu. Ovláda štyri jazyky, chce napísať knihu, vie hrať na všetky dychové hudobné nástroje. Jednoducho je výnimočná. Dodnes sme v kontakte a mám z nej veľkú radosť. Ona dostala šancu v podobe našej materskej školy. Dajme ju aj ďalším autistickým deťom v iných škôlkach.“

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky