INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Nefalšované nadšenie detí pre pohyb, šport a hry

Nefalšované nadšenie detí pre pohyb, šport a hry

Aj o tom bol v poradí 4. ročník úspešného projektu Petržalka v pohybe, ktorý už tradične spája žiakov petržalských základných škôl. Tí sa koncom minulého týždňa stretli v športovej hale na Prokofievovej ulici, aby si zmerali svoje sily a ukázali športové zručnosti.

Viac ako 160 žiakov prvých a druhých ročníkov súťažilo v pohybových súťažiach a športových hrách. K deťom navštevujúcim základné školy, ktoré zriaďuje petržalská samospráva, sa pridali aj žiaci zo základnej školy Vývojová z Rusoviec. Počas dvoch hodín zápolenia ich podporovali aj ich učitelia z krúžkov pohybovej prípravy. Nechýbal smiech, dobrá nálada, veľa zábavy, ale aj vynikajúce športové výkony, ktoré nezostali bez odmien.

petržalka v pohybe

Deťmi obľúbené podujatie organizuje petržalská samospráva, aby zdôraznila dôležitosť športu v živote každého z nás, aby viedla deti k zdravému životnému štýlu už odmalička. Už po druhý raz projekt podporilo a do organizácie sa zapojilo aj občianske združenie Zober loptu, nie drogy, vďaka ktorému všetky deti odchádzali s tričkom s označením ich školy. Školy zas od mestskej časti Petržalka dostali špeciálne lopty na vybíjanú, aby žiaci mohli trénovať na ďalšie podujatie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201