INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Návšteva z Japonska

Návšteva z Japonska

Jeho excelencia japonský veľvyslanec Jun Shimmi a najvyššia autorita tradičného aikido Saito Hitohiro prijali v prvý marcový piatok pozvanie petržalskej Súkromnej strednej odbornej školy ochrany  osôb a majetku.  Obaja páni sú priateľmi zriadovateľa školy a slovenskej legendy aikido Štefana Kurillu. Pre návštevu škola pripravila slávnostný nástup a usporiadala prezentáciu bojových zručností svojich študentov.  SSOŠ OOM pripravuje žiakov na výkon povolaní v bezpečnostných zložkách ako sú súkromné bezpečnostné služby, obecná polícia, policajný zbor, vojenská polícia a pod.  Tento rok škola slávi 10.rokov od otvorenia, ako hodnotia  uplynulý čas sme sa pýtali zástupcu riaditeľa školy, Ing. Milana Strojného:

Zprava J.E. Jun Shimmi, Saito Hitohiro a Štefan Kurilla

 Na hodnotenie nášho úsilia najlepšie odpovedá neustále sa zvyšujúci záujem žiakov základných škôl o štúdium na našej strednej odbornej škole. Napriek 10 ročnému výročiu nepovažujeme rozvoj našej školy za ukončený a preto neustále zlepšujeme úroveň podmienok pre štúdium žiakov. Hlavne vo vybavenosti školy a zvyšovaní kvality odborných praktických činností.

  • Za ten čas je už možné hodnotiť aj uplatnenie absolventov, ste spokojní s tým ako ste ich pripravili na trh práce?

Naši absolventi sa predovšetkým uplatňujú v oblasti bezpečnostných služieb ale aj ďalej študujú na vysokých školách príbuzného zamerania. O kvalite absolventov svedčia veľmi dobré ohlasy zamestnávateľov na ich vysokú profesijnú odbornú pripravenosť.

Hitohiro Saito predviedol krátku ukážku z aikida a tým otvoril prezentáciu jednotlivých ročníkov školy (tri prvé ročníky, tri druhé ročníky, dva tretie ročníky a dva štvrté ročníky). študenti v krátkych ukážkach postupne predvádzali svoje zručnosti bojových umení so zbraňou či bez.

Saito Hitohiro

 

  • Ako na návštevu z Japonského cisárstva zapôsobili schopnosti vašich žiakov?

Na základe pozitívneho vyjadrenia členov návštevy z Japonska predpokladáme, že zaradenie aj aikida do vyučovacieho procesu bolo pre žiakov správnou voľbou. Boli príjemne prekvapení vystupovaním žiakov počas celej návštevy. Pričom vysoko hodnotili odbornú telesnú pripravenosť všetkých žiakov. Najstarším žiakom ako výraz spokojnosti odovzdali pamätné poháre a medaile pán Hitohiro Saito a Japonský veľvyslanec jeho excellencia Jun Sjimmi.

  • A naopak, ako pán Saito Hitohiro zapôsobil na žiakov? Mali možnosť dozvedieť sa o ňom viac a stráviť s ním čas v rámci ďalších školských aktivít?

Bohužiaľ návšteva pána Hitohira Saita bola časovo obmedzená a žiaci nemohli stráviť s ním viac času. Do budúcnosti ale plánujeme zrealizovať aj ďalšie takého stretnutia.

  • Aké boli ohlasy študentov na jeho prítomnosť na škole?

Samozrejme ich jeho prítomnosť veľmi potešila, pretože nie je zvykom aby žiakov v ich vlastnej škole poctila návštevou najväčšia autorita vo svete aikida, pán  Hitohiro Saito, Všetci žiaci vynaložili enormné úsilie pri prezentácii svojich zručností aby nesklamali jeho dôveru a na pamiatku ho požiadali o spoločnú fotografiu.

  • Z vašej skúsenosti na škole – dokážu silné osobnosti pozitívne inšpirovať mladých ľudí dlhodobo aj ked odoznie prvotné nadšenie?

Každá osobnosť je vnímaná mladými ľuďmi individuálne. Jednoznačne je taká veľká kapacita svetového aikida akou je pán Hitohiro Saito dlhodobou motiváciou pre ich ďalšiu prácu.

 

Ako sme v úvode spomínali  návštevu spájajú priateľské vzťahy so Štefanom Kurillom, zriaďovateľom školy:

S japonským veľvyslancom J.E.  Jun Shimmi máme veľmi dobré vzťahy a už sme mali nejaké spoločné aktivity.  A pán Saito Hitohiro je mojím učiteľom. Myslím si, že je pre študentov školy veľmi dôležité že ich úsilie je ohodnotené, že sa takéto osobnosti prídu na nich pozrieť a hodnotia čo sa naučili. Okrem návštevy pána Saito Hitohiro, sme prvý marcový víkend pod jeho vedením organizovali medzinárodný seminár s účastníkmi z deviatich krajín sveta, pre cca100  cvičencov v Bratislave. Zúčastnili sa  ho aj niekoľkí žiaci školy, ktorí sa aktívne venujú aikidu.

Pri ukážke bojových zručností žiakov školy prichádza na um otázka či majú v sebe stredoškoláci dosť pokory a zodpovednosti, aby svoje získané schopnosti vedeli používať s rozumom?

Určite áno, na škole ich vedieme k disciplíne, sebadisciplíne a etike. Tí, ktorí sa nevedia prispôsobiť a pochopiť, že takéto znalosti so sebou nevyhnutne prinášajú zodpovednosť, musia zo školy odísť.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky