INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Na skle maľované

Na skle maľované

Dom Matice slovenskej v Bratislave sa koncom vlaňajška zapojil do celoslovenskej výtvarnej Vianočnej súťaže, ktorú vyhlásila Matica slovenská. Jej poslaním  bolo nielen výtvarné stvárnenie detského vnímania jedného z najkrajších sviatkov v roku, ale aj spolupráca Matice slovenskej s predškolskými zariadeniami.

Vzhľadom na pozitívny ohlas na súťaž z roku 2012 DMS prevzal realizáciu súťaže aj vo svojom regióne a oslovil súťažnou ponukou materské školy v Bratislavskom kraji. Na výzvu zareagovali MŠ Iljušinová a MŠ Gessayová. Najnápaditejšie práce s využitím zaujímavých techník v rámci jednotlivých krajov ocenila odborná porota Matice slovenskej v Martine. Za Bratislavský kraj nás úspešne reprezentovala MŠ Iljušinova s víťaznou prácou Natašky Zemanovičovej (5  r.). Okrem toho DMS BA zvlášť podporil a ocenil účasť deti  na súťaži a udelil aj mimoriadnu cenu v rámci Bratislavského kraja. Na skle maľované Vianoce či nádherné stvárnenie jasličiek na plátne z dielne deti z MŠ Gessayova, ktorá sa vo svojom  výchovnom a vzdelávacom procese zameriava na vytváranie a rozvíjanie národného povedomia detí prostredníctvom ľudových tradícií a podporuje  tvorivú sebarealizáciu a estetické cítenie detí, si právom zaslúžili osobitnú pozornosť.

Malé umelecké diela maľované na skle a  výtvarná práca na plátne Tomáška Molnára, ocenená mimoriadnou cenou DMS BA, sa stali nádhernou kulisou kultúrneho podujatia, ktoré zorganizoval pre deti a ich rodičov DMS BA v spolupráci s MŠ Gessayova. Okrem slávnostného vyhodnotenia súťaže mali deti možnosť vypočuť si slovenské piesne v podaní Dr. Štefana Suchého, pozrieť si fujaru, započúvať sa do tónov jedného z najkrajších slovenských hudobných nástrojov a dozvedieť sa niečo viac o jeho histórii a výrobe. Všetkým prítomným sa v nádherných slovenských ľudových krojoch predstavil aj detský folklórny súbor Rosička z MŠ Gessayova s kytičkou slovenských ľudových piesní a fašiangových hier. Ocenené deti získali knihy, farbičky, pexeso, pracovné zošity a pracovné listy pre najmenších a všetci zúčastnení malú sladkú odmenu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky