INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Koncertné pódium

Koncertné pódium

Vstup do roku 2018 otvorila 17. januára ZUŠ Jána Albrechta slávnostným novoročným koncertom.

Na koncertnom pódiu predstavili hudobné skladby žiaci I. a II. stupňa  umeleckého štúdia. Na úvod zaznela  obľúbená melódia Pie Jesu A.L. Webbera v podaní ansámbla zobcových fláut v naštudovaní žiakov Nely Kaláberovej, Magdalény Hreňovej, Filipa Pohánku a  Jána Kolesára pod vedením ped. Márie Krňovej. Vynikajúci klavirista Ryan M. Bradshaw s bravúrnou technikou zahral Bolero F. Chopina op. 19. I ďalší adepti klavírneho odboru Vanessa Derzsiová, Tereza Bartáková, Lea Kocúrová, Alexandra Brillová, Hana Orsághová, Lenka Šalgovičová umocnili slávnostnú náladu početného publika muzikálnym zvládnutím hodnotného repertoáru z diel J. Zimmera, J. S. Bacha, J. N. Hummela, I. Jurníčkovej, E. Hradeckého a ďalších. Gitaristi Martin Mojžiš, Lea Lacková, Jakub Blaho, Jakub Crocker oživili skladby súčasnosti i minulých storočí. Komorné zoskupenia  zobcových fláut, priečnych fláut a gitary sa vzájomným rešpektom a spoluprácou podieľali na kultivovanom výslednom efekte interpretácie. ZUŠ pripravuje najbližšie Karnevalový koncert v maskách (14.2.), na ktorý srdečne pozýva rodičov, priaznivcov a všetkých záujemcov  do  Koncertnej sály v Petržalke na Topoľčianskej 15, v sídle školy.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201