INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vynovený školský areál

Vynovený školský areál

Pri oprave areálu ZŠ Holíčska spolupracovala samospráva so školským klubom BSC Bratislava, ktorého hlavným zameraním je zabezpečovanie záujmovej činnosti detí a mládeže so zameraním na basketbal. Cieľom rekonštrukcie bola komplexná obnova vonkajšieho spevneného ihriska, umiestneného pri Smolenickej ulici.

Vlani na jeseň zmluvná spoločnosť demontovala 6 basketbalových košov a odstránila staré asfaltové povrchy na ploche 1 530 štvorcových metrov. Asfalt bol popraskaný, vypuklý, rozdrobený a prerastený trávou. Následne vyčistila a frézovaním zarovnala betónové plochy, vyčistila dilatačné škáry a praskliny na celkovej dĺžke 350 metrov. Po nanesení spojovacieho postreku asfaltovou emulziou a asfaltobetónu, vyprofilovaní sklonov a spádov, namontovali 6 repasovaných basketbalových košov. Po ukončení hrubých prác vyčistila plochy a rozmerala športoviská pre čiarovanie na basketbal. Po rekonštrukcii tu vznikli 3 basketbalové ihriská. Oprava areálu bola financovaná z dotácie BSK v rámci projektu “Spolupracujeme k rozvoju”.

zrekonstruovany areal

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201