INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Veselá rozlúčka s fašiangami

Veselá rozlúčka s fašiangami

Nádherné masky vytvorené šikovnými rukami žiakov, rodičov a starých rodičov sa stretli v utorok popoludní na školskom karnevale v Základnej škole Pankúchova 4. Pekné prostredie, výborná nálada, rytmická hudba a príjemný hlas pani vychovávateľky Vlasty Moravčíkovej prispeli k tomu, že sa nám školský karneval a rozlúčka s fašiangami naozaj vydarila. V školskom vestibule sa stretlo takmer 180 rôznych masiek.

maškarný deti

A tak sme sa po dlhom roku mohli opäť stretnúť s princeznami, vílami, čarodejnicami, bojovníkmi, rytiermi, kvetinkami, rôznymi zvieratkami a čudesnými čarovnými vecami. Všetky masky boli úžasné, pestré, veselé, originálne. Porota, ktorú tvorili zástupcovia žiakov, učiteľov a rodičov, nemala ľahkú úlohu. Zamerala sa hlavne na masky, ktoré boli vyrobené z recyklovateľného materiálu. Nakoniec sa jej však podarilo vybrať 20 najkrajších masiek, ktoré boli odmenené cenami, ktoré zakúpili rodičia z prostriedkov rodičovského združenia. Tie im odovzdával zástupca rodičov pán Zsillei.

maškarný deti

Ceny žiakom nielen odovzdal, ale vyzdvihol ich originalitu a vytvorenie veľmi príjemnej atmosféry počas karnevalu. Porote sa najviac páčila maska „smutná vŕba a víla“. Nakoniec bola odmenená každá maska drobnou sladkosťou. Na karnevale sa zabávali nielen žiaci z I. stupňa, ale zopár žiakov aj z II. stupňa. Svojich žiakov prišli podporiť aj pani učiteľky. Niektoré z nich a pani vychovávateľky sa premenili na nepoznanie v čarovných maskách. Všetci sme sa výborne bavili pri hudbe, ktorú nám mixoval žiak VIII.C triedy Jakub Šabo. Sme veľmi radi, že podporiť žiakov prišli aj rodičia a starí rodičia v oveľa väčšom počte ako po minulé roky. Už teraz vieme, že sa tešíme na karneval v budúcom roku.

maškarný deti

Mgr. Mária Sitárová, ZŠ Pankúchova 4

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201