INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Samospráva dá na školstvo v tomto roku 13,6 milióna eur

Samospráva dá na školstvo v tomto roku 13,6 milióna eur

V minulom roku vyčlenila Petržalka na školstvo 12,3 milióna a v tomto roku je to až 13,6 milióna eur. Z tejto sumy pôjde aj tento rok 250 tisíc eur na zlepšenie technického stavu budov, ale oproti vlaňajšku ďalších 300 tisíc je plánovaných z úverových zdrojov. Mestská časť sa zaviazala do roku 2018 zlepšiť hygienické podmienky vo všetkých 33 materských a základných školách. Pre tento rok je naplánovaná rekonštrukcia hygienických zariadení v siedmych školách v celkovej hodnote približne 200 tisíc eur. Okrem toho bude samospráva venovať pozornosť havarijným stavom, zariadeniam kuchýň a rekonštrukciám šatní. Všetky školské budovy už majú plastové okná a väčšina aj zrekonštruované vstupné brány a schodiská. Vymenené sú aj termostaty a osvetlenie, čo znížilo energetické náklady na prevádzku týchto budov až o 40 %.

Na podporu voľnočasových aktivít v základných školách vyčleňuje mestská časť ročne viac ako milión eur. V predchádzajúcom školskom roku otvorili na školách takmer 300 rôznych športových, hudobných, výtvarných a ďalších krúžkov. Okrem toho o úrovni petržalských škôl hovoria aj  výsledky. Na konci školského roka zo 4143 petržalských žiakov z 11 základných škôl bola viac ako tretina čistých jednotkárov. Tento školský rok uspelo na výbornú 1202 žiakov prvého a 158 žiakov druhého stupňa.

Petržalka začala s rekonštrukciou zdevastovanej materskej školy na Vyšehradskej ulici, ktorá by mala byť otvorená v školskom roku 2017/2018. Okrem týchto nových 150 miest už v apríli pribudne ďalších 40 (dve nové triedy) na ZŠ Gessayova. V dlhodobých cieľoch má samospráva aj postupné rekonštrukcie školských areálov, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti na rozvoj športových aktivít (ZŠ Tupolevova).

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky