INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Petržalka aj v tomto roku bude organizovať slávnostný aktív pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Na podujatí si prevezmú ocenenia pedagogickí zamestnanci, ktorí sa počas svojej dlhoročnej kvalitnej pedagogickej práce stali príkladom pre kolegov a žiakov, predstavovali vždy mimoriadnu oporu a človeka ochotného pomôcť svojou radou, názorom, postojom.

Súčasťou tejto slávnosti bude aj ocenenie tých učiteľov, ktorých si všetci pamätáme a na ktorých budeme dlho spomínať. Cieľom projektu Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, bude aj v tomto roku nájsť petržalských učiteľov, pre ktorých sa práca v školstve stala poslaním, ktorí do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne vložili nové netradičné formy práce a stali sa pre nás všetkých našimi druhými rodičmi a dokázali nám pomôcť aj v najťažších životných situáciách. Návrhy na ocenenie Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, môžu predkladať žiaci, absolventi škôl či samotní rodičia do 28. februára. Návrh môže byť podaný elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo poštou na adresu Miestny úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.

Pri návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko predkladateľa vrátane základných kontaktov (telefonický kontakt, e-mail, adresa), meno a priezvisko navrhovaného pedagóga, školské zariadenie kde pracuje, alebo pracoval. Súčasťou návrhu musí byť aj krátke zdôvodnenie návrhu.

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky