INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Petržalka aj v tomto roku bude organizovať slávnostný aktív pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Na podujatí si prevezmú ocenenia pedagogickí zamestnanci, ktorí sa počas svojej dlhoročnej kvalitnej pedagogickej práce stali príkladom pre kolegov a žiakov, predstavovali vždy mimoriadnu oporu a človeka ochotného pomôcť svojou radou, názorom, postojom.

Súčasťou tejto slávnosti bude aj ocenenie tých učiteľov, ktorých si všetci pamätáme a na ktorých budeme dlho spomínať. Cieľom projektu Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, bude aj v tomto roku nájsť petržalských učiteľov, pre ktorých sa práca v školstve stala poslaním, ktorí do výchovno-vzdelávacieho procesu úspešne vložili nové netradičné formy práce a stali sa pre nás všetkých našimi druhými rodičmi a dokázali nám pomôcť aj v najťažších životných situáciách. Návrhy na ocenenie Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, môžu predkladať žiaci, absolventi škôl či samotní rodičia do 28. februára. Návrh môže byť podaný elektronicky na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, alebo poštou na adresu Miestny úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.

Pri návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko predkladateľa vrátane základných kontaktov (telefonický kontakt, e-mail, adresa), meno a priezvisko navrhovaného pedagóga, školské zariadenie kde pracuje, alebo pracoval. Súčasťou návrhu musí byť aj krátke zdôvodnenie návrhu.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201