INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Zuzana Miškovičová

Deti so zlatom v hrdle

Už po desiaty raz organizovala ZŠ Lachova okresné kolo súťaže Slávik Slovenska v speve ľudových piesní, ktorú pred dvadsiatimi tromi rokmi odštartoval národný umelec Peter Dvorský s PhDr. Petrom Štilichom. Škola, ktorá súťaž organizuje, je každoročne podporovaná nielen radou rodičov a vedením školy, ale aj renomovanými odborníkmi a obdivovateľmi ľudovej piesne, akými boli aj sú: Mgr.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201