INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Viera Némethová

Svet známok s Miroslavom Horniakom

Svet známok s Miroslavom Horniakom

Vyše dve desiatky záujemcov o filateliu a filatelistickú tvorbu navštívili v pondelok 15. januára pobočku Miestnej knižnice Petržalka na Vavilovovej ulici. Nenechali si ujsť príležitosť na rozprávanie hosťa – významného tvorcu poštových známok a pečiatok Františka Horniaka, ktorého meno je pre zberateľov známok dôverne známe.…
Najlepšie školské časopisy

Najlepšie školské časopisy

V Miestnej knižnici Petržalka sa už po devätnásty raz zišli redakčné rady školských časopisov pri slávnostnom hodnotení súťaže Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Tento rok sa prihlásilo osem školských časopisov. Súťaž sa rozšírila aj o možnosť hodnotiť aj časopisy, ktoré vychádzajú iba v elektronickej podobe.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201