INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Viera Némethová

Najlepšie školské časopisy

Najlepšie školské časopisy

V Miestnej knižnici Petržalka sa už po devätnásty raz zišli redakčné rady školských časopisov pri slávnostnom hodnotení súťaže Život našimi očami – novinári tretieho tisícročia. Tento rok sa prihlásilo osem školských časopisov. Súťaž sa rozšírila aj o možnosť hodnotiť aj časopisy, ktoré vychádzajú iba v elektronickej podobe.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201