INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: (top)

Pracovať zmysluplne pre iných

Pracovať zmysluplne pre iných

Hľadanie spôsobov ako tým druhým vyplniť voľný čas, príprava zaujímavých aktivít a programov, ktoré by návštevníka potešili a vyčarili mu úsmev na tvári – to je práca naplnená túžbou. Verejnosťou často nepoznaní a mnohým neznámi ľudia, ktorí sa venujú svojej vznešenej práci s nadšením, stoja za každým spoločenským či kultúrnym podujatím v mestskej časti Bratislava-Petržalka si aj tento rok prevzali zaslúžené ocenenie ich dlhodobej obetavej práce.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201