INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Rufolf Gallo

Naše deti majú deti (4) – Ad: Deťom vstup zakázaný!?

Naše deti majú deti (4) – Ad: Deťom vstup zakázaný!?

(na pokračovanie) V predchádzajúcom čísle PN sme uverejnili vyjadrenia Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a  Bratislavského samosprávneho kraja k spustnutým,  zanedbaným a  v súčasnosti nevyužívaným objektom a areálom – niekdajším materským školám v Petržalke (Znievska 26, Vyšehradská 17, Krásnohorská 14, Znievska 4 a spolovice aj Znievska 2).…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201