INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Rudo Gallo

Od 1. októbra – zmeny v našich panelákoch (3)

Od 1. októbra – zmeny v našich panelákoch (3)

Tretia, záverečná časť komentovania Zákona č. 205/2014, ktorý ako novela od 1. októbra mení základnú normu bývania – Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tzv. bytový zákon) sa zameria na novelizovaný § 14. Lebo § 14 je o hlasovaní a rozhodovaní Schôdza vlastníkov sa považuje za spoluvlastnícke finále bytového domu.…

Aj takáto je Petržalka

Idúcky od Technopola popri Chorvátskom ramene k jazeru Veľký Draždiak sa núka obraz hodný plátna maliara. Stromy, voda, v nej lekná, na brehu dom – panelák. Farebný súlad, harmónia prírody a ľudí, ich stavby. Topoľčianska ul. 17. Jednoduchosť, prirodzenosť, citlivosť. Vo výsledku príjemnosť, príťažlivosť, peknota.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201