INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: (prev)

Rekonštrukciu Starého mosta odložili

Rekonštrukciu Starého mosta odložili

Rekonštrukcia Starého mosta by sa mala pre možné nevybuchnuté bomby pod hladinou Dunaja zastaviť maximálne na niekoľko týždňov. Práce na odstraňovaní pilierov mosta museli pred niekoľkými dňami ukončiť. Pyrotechnický prieskum totiž ukázal, že pod hladinou sa môžu nachádzať nevybuchnuté bomby z 2. svetovej vojny.…
Mestské časti chcú peniaze z turizmu

Mestské časti chcú peniaze z turizmu

Príjmy z dane z ubytovania, ktoré idú do pokladnice magistrátu chcú bratislavské mestské časti rozdeliť rovným dielom medzi mesto a mestské časti. Na rokovaní Regionálneho združenia bratislavských mestských častí s tým prišla starostka Starého Mesta Tatiana Rosová, pričom jej návrh získal jednoznačnú podporu starostov. …
Rekonštrukcia Starého mosta

Rekonštrukcia Starého mosta

Električka cez Dunaj do Petržalky a rekonštrukcia Starého mosta už dostávajú jasnejšie kontúry. Hlavné mesto totiž vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy (NS MHD). Tá má viesť zo Šafárikovho námestia po Bosákovu ulicu. Súťaž vyhlásili koncom januára, keď boli súťažné podmienky zverejnené aj v medzinárodnom vestníku.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201