INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Mravčekovia – MŠ Bohrova

Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

Trieda mravčekov z MŠ Bohrova sa tento školský rok, vzhľadom na polohu školy, zamerala vo vzdelávacom programe predovšetkým na témy spojené s hlavným mestom Bratislava a na jeho mestskú časť Petržalka. Vytváraním vzťahu k mestu, jeho histórii i súčasnosti, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické, sa snažíme o výchovu novej generácie.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky