INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Mravčekovia – MŠ Bohrova

Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

Trieda mravčekov z MŠ Bohrova sa tento školský rok, vzhľadom na polohu školy, zamerala vo vzdelávacom programe predovšetkým na témy spojené s hlavným mestom Bratislava a na jeho mestskú časť Petržalka. Vytváraním vzťahu k mestu, jeho histórii i súčasnosti, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické, sa snažíme o výchovu novej generácie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201