INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: (mg)

Je dôležité pracovať s mladou generáciou

Je dôležité pracovať s mladou generáciou

Prvé tohtoročné účelové dotácie Petržalka schválila združeniam, ktoré sa intenzívne venujú práci s deťmi a mládežou. Za necelé dva mesiace tohto roka požiadalo o účelovú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Petržalka zatiaľ 13 subjektov a ich finančné nároky sa takmer vyrovnali celkovej výške vyčlenených prostriedkov na dotácie na kalendárny rok.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201