INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Mária Nemešová

Ďakujem za Petržalku

Vážený pán starosta Bajan! Chcela by som sa pridať k tým, čo vítajú aktivity v prospech Petržalky, v ktorých sa angažujete aj vy – alebo s vašimi spolupracovníkmi podporujete iných .Bola som na prezentácii novej plavárne, ale musela som predčasne odísť, pretože odporcovia namiesto toho, aby sa tešili, že najmä mládež bude mať ďalšie možnosti športovania, ktoré pomáhajú vyhnúť sa „ponukám“ modernej doby (drogy, alkohol, herne, nadávky, vyhýbanie sa povinnostiam…) vystupovali suverénne proti, argumentujúc najmä parkovacími miestami.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201