INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: (kzp)

Petržalský seniorfest sa začína 5. októbra

Petržalský seniorfest sa začína 5. októbra

V rámci Mesiaca úcty k starším pripravili aj v tomto roku Kultúrne zariadenia Petržalky a MČ Petržalka v spolupráci s miestnou knižnicou, reštauračným zariadením Rančík a bunkrom BS4 súbor podujatí, ktoré už ôsmy rok nesú názov Petržalský seniorfest. Dvojtýždňový program sa začína v pondelok, 5. októbra o 16. h v DK Zrkadlový háj Kyticou pozdravov. …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201