INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: Jana Cenkerová

Ad: A drôty – PREČ!

Ad: A drôty – PREČ!

No a je to! Opäť ide o prehodnocovanie projektov? Tak toto je už ozaj u nás na hlavu! Nič iné nepočujeme, len nové a nové projekty, na tieto sa vyhodia peniaze a zapadnú prachom. Od vyriešenia dopravy v Petržalke až po prestavbu elektrického vedenia.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201