INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Autor: Ing. Tibor Čizmazia

Poďakovanie

Poďakovanie

Chcel by som sa poďakovať v mene všetkých vlastníkov domu Haanova 16-26 za práce, ktoré mestská časť urobila okolo nášho domu: – orez zelene, umiestnenie nových a opravenie starých lavičiek. Ing. Tibor Čizmazia, zástupca vlastníkov na Haanovej 16 – 26…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201