INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: (ga)

Pečniansky les ako obeť zločinu?

Pečniansky les ako obeť zločinu?

Zdá sa, že kauza Pečniansky les v Petržalke bude mať, ak sa potvrdia niektoré závažné skutočnosti ako dôkazy, aj inú dohru. Reč je o známej zámene 24 ha lesa v Petržalke za les tej istej rozlohy v Šiatorskej Bukovinke v Lučeneckom okrese. Kým prvý les je vo vlastníctve štátu – Lesy SR, š.…
Keď sa povie – bajk

Keď sa povie – bajk

„I want to ride my bicycle… I want to ride it where I like / Chcem jazdiť na svojom bicykli… Chcem ísť tam, kde to mám rád“ … špurtoval éterom hit skupiny Queen. Bolo to pred 35 rokmi, keď sa autor a zároveň interpret piesne Bicycle Race, legendárny Freddie Mercury, inšpiroval pretekmi Tour de France 1978.…
Kúrime stále menej…

Kúrime stále menej…

Tradíciou sa stáva konferencia Centrálne zásobovanie teplom vo vašej mestskej časti, ktorej organizátorom je spoločnosť Dalkia, a. s. Ide o stretnutie výrobcu a dodávateľa tepla s jeho zmluvnými partnermi, odberateľmi – správcovskými spoločnosťami, zástupcami spoločenstiev vlastníkov, verejného a privátneho sektoru. Zámer je totožný: navzájom sa informovať o potrebách, novotách, výhľadoch, ale aj problémoch vo vzťahu dodávateľ – odberateľ.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201