INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Autor: bd

Koncertná generálka

Koncertná generálka

Koncert  pripravovaný  pre Prahu odznel v Koncertnej sieni ZUŠ Jána Albrechta Topoľčianska 15 v októbri. Žiaci a ich pedagógovia pripravili pestrý program. Predstavili sa osvedčení mladí hudobníci v dominantnej sólovej hre na klavíri a speve. Do programu boli zaradené dychové nástroje priečna flauta, altový saxofón.…
Rodinný koncert

Rodinný koncert

Cieľom projektu rodinných koncertov je iniciovanie rodičov k aktívnemu prístupu k hudbe a prebúdzaniu záujmu o umenie aj u ich ratolestí. ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici pripravila 26. apríla koncert s vystúpením niekoľkých rodinných zoskupení. Vyzdvihnúť treba najmä:  komorné trio  v zostave sestier – S.…
Koncert pre všetkých

Koncert pre všetkých

V rámci tradičných bratislavských mestských dní sa na podujatí s názvom Bratislava pre všetkých na koncertných vystúpeniach  pravidelne zúčastňujú talentovaní žiaci základných umeleckých škôl. Verejný koncert  v nedeľu, 23. apríla, v Primaciálnom paláci usporiadala ZUŠ Jána Albrechta z Petržalky. Hodinový program s hudbou svetových autorov v podaní nadaných mladých hudobníkov získal sympatie a ocenenie početného domáceho i zahraničného publika.…
Veľkonočný koncert           

Veľkonočný koncert           

Príjemné chvíle s hudbou pripravili pre rodičov žiaci Základnej umeleckej školy Jána Albrechta v Bratislave v koncertnej sieni na Topoľčianskej 15. Komorný program spestrili malí recitátori (zajačiky-ušiačiky) z Literárno-dramatického odboru. Žiaci klavírneho oddelenia (ped. Vencislava Ilievska, Ľubica Halová, Irina Rogach, Jana Boudová) predstavili dôkladne naštudovaný repertoár v interpretovaných skladbách.…
Šostakovič v Petržalke

Šostakovič v Petržalke

Základná umelecká škola Jána Albrechta pri príležitosti 110. výročia narodenia a 40. výročia úmrtia velikána hudby 20. storočia Dmitrija Šostakoviča premiérovala interesantný projekt s názvom Tance bábik. Klavírne skladby z raného obdobia tvorby skladateľa naštudovali žiaci ZUŠ Jána Albrechta  so svojimi pedagógmi. Koordinátorkou a iniciátorkou projektu bola skúsená pedagogička Vencislava Ilievska.…
MUSICA  CAMERATA  JÁN ALBRECHT  2016

MUSICA  CAMERATA  JÁN ALBRECHT  2016

Celoslovenská súťaž v komornej hre žiakov základných umeleckých škôl šiestym ročníkom vstúpila do druhej desiatky svojej existencie. Predchádzajúce ročníky boli mimoriadne úspešné s pozitívnymi ohlasmi. Krátky dokument in memoriam Ján Albrecht na úvod otvorenia pripravili žiaci Audiovizuálnej a multimediálnej tvorby ZUŠ Jána Albrechta.…
Koncert a workshop

Koncert a workshop

Základná umelecká škola Jána Albrechta   usporiadala v spolupráci s Konzervatóriom a VŠMU workshop a koncert  Petra Michalicu. Podujatie sa  uskutočnilo pri príležitosti 70. výročia úmrtia skladateľa, klasika 20. Storočia, Bélu Bartóka. V úvode si publikum  vypočulo výber zo 44 Duet pre dvoje huslí B.…
Umelci – jubilanti

Umelci – jubilanti

ZUŠ Jána Albrechta oslavuje už 25-ročné jubileum. Od začiatku bola zameraná na štyri odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. V poslednom období pribudol piaty – atraktívny obor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Vynikajúce výsledky škola dosiahla zásluhou súčasnej riaditeľky Lucie Celecovej. Do povedomia sa svojou činnosťou dostala nielen v domácom prostredí, ale nadviazala početné kontakty i s umeleckými školami v zahraničí.…
Domov Pri kríži

Domov Pri kríži

Každodenné chvíle v Domove Pri kríži naplnili sviatočnou žiaci Základnej umeleckej školy Jána Albrechta z Petržalky. Kultúrnym programom pozdravili pri príležitosti Dňa žien všetky obyvateľky a medzi nimi i známu klavírnu pedagogičku pani Lýdiu Doležalovú. Podujatie konferovala Mgr. Ľubica Halová. Drobné klavírne skladbičky predniesli žiačky Natália Kafúnová a Alexandra Brillová.…
Hudobný karneval

Hudobný karneval

Zábavné podujatie v priestoroch Základnej umeleckej školy Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. 15 v Petržalke bolo určené predovšetkým deťom, žiakom školy a ich rodičom, s cieľom priniesť do ich každodenného životného zhonu trochu rozptýlenia, radosti a veselosti. Hudba, tanec, scénky, originalita v tvorbe a vynachádzavosti masiek (princezná, tiger, krokodíl – čarodejnica, malá zelená víla, mušketier, doktorka) dostali priestor na defilé a spontánnu prezentáciu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201