INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vydanie: 15-2015

O parkovaní sa bude diskutovať verejne

O parkovaní sa bude diskutovať verejne

Prvé jesenné petržalské zastupiteľstvo malo bohatý program –  poskytovanie nenávratného príspevku na súkromné materské školy, poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti, informácia o plnení rozpočtu mestskej časti za prvý polrok 2015 či odpočet plnenia prioritných cieľov na roky 2015 – 2018. Najočakávanejším z bodov však bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených parkoviskách na miestnych komunikáciách III.…
Vaša práca je pre ľudí mimoriadna

Vaša práca je pre ľudí mimoriadna

Na miestom úrade sa uskutočnilo rokovanie na podnet zástupcov záchranných a bezpečnostných zložiek a firiem zabezpečujúcich verejnoprospešné činnosti. Cieľom stretnutia bolo predstavenie východísk pripravovanej parkovacej politiky a súčinnosť pri jej zavádzaní. Starosta Vladimír Bajan rokovanie uviedol slovami: „Stretnutie sme pripravili kvôli zlým skúsenostiam, ktoré takmer pravidelne sprevádzajú prácu záchranárov, hasičov, policajtov a napokon aj ľudí, ktorí vyvážajú odpad a čistia cesty.…
Jesenný harmonogram veľkokapacitných kontajnerov      

Jesenný harmonogram veľkokapacitných kontajnerov      

Pristavenie 30.9.2015 (streda) odvoz 2.10.2015 (piatok) Holíčska 8 – chodník, Topoľčianska 19, Šintavská 8, Smolenická 5, Budatínska 7 – kontajnerové stanovište, Budatínska 27 – kontajnerové stanovište, Strečnianska 11, Znievska 13, Znievska 28-30 – kontajnerové stanovište, Tematínska 6 – kontajnerové stanovište Pristavenie 7. októbra (streda) – odvoz 9. októbra (piatok) Beňadická 2-4, Beňadická 1, Vyšehradská 31 –  voľne stojace kontajnery –oproti bytovému domu, Vígľašská 17, Krásnohorská 16, Jasovská 12, Jasovská 51, Žehrianska 14, Ľubovnianska 10 –  kontajnerové stanovište, Bzovícka 26 – kontajnerové stanovište.…
Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalku chceme zelenú, útulnú a čistú

Petržalka nie je sídlisko plné panelákov. Stačí sa pozrieť na celkovú rozlohu zelene, neustále budovanie oddychových zón, areál Malého aj Veľkého Draždiaka, Sad Janka Kráľa, ale predovšetkým treba oceniť neustálu snahu o ochranu a rozširovanie zelene. „Aj preto bola oblasť environmentu jednou z priorít v strategickom rozvojovom dokumente – Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rokoch 2008 – 2014.…
Odpojenie sa od dodávateľa tepla bude ľahšie 

Odpojenie sa od dodávateľa tepla bude ľahšie 

Mestské časti Bratislavy už nemôžu brániť výstavbe nových tepelných zariadení len z dôvodu negatívnych ekonomických dopadov na doterajšieho dodávateľa. Starostov mestských častí k tomuto postupu zaväzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 231/2015 z 25. júna 2015, ktoré rieši doterajší nejednotný postup starostov pri vydávaní záväzného stanoviska obce o súlade navrhovanej výstavby s koncepciou mesta v oblasti tepelnej energetiky.…
Super škola pokračuje

Super škola pokračuje

Starosta Petržalky Vladimír Bajan spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied Jaromírom Pastorekom slávnostne odomkli 25. októbra 2012 Petržalskú super školu. Bol to absolútne nový vzdelávací projektom pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl bez rozdielu. Postupne si získala sympatie u žiakov, rodičov a učiteľov, ktorí ocenili predovšetkým jej prínos pri upriamovaní pozornosti žiakov na rôznorodosť vedných oblastí v súvislosti s výberom budúceho povolania, ako aj prezentovanie najnovších vedeckých poznatkov a objavov najuznávanejšími odborníkmi v danej oblasti na Slovensku.…
Na Vyšehradskú dostaneme 400-tisíc eur

Na Vyšehradskú dostaneme 400-tisíc eur

Výborná správa prišla pred pár dňami z ministerstva školstva. V rámci projektu zameraného na rozširovanie kapacít materských škôl dostane Petržalka 400-tisíc eur na rekonštrukciu MŠ na Vyšehradskej ulici. „Koncom minulého roka vláda schválila dotačnú schému na rekonštrukcie školských budov. Vtedy ma veľmi potešilo, že v dokumente sme boli uvedení ako príklad dobrej praxe, nakoľko naše opatrenia boli vzorom pre komplexné riešenia.…
Hendikepovaní budú mať 90% zľavu v MHD

Hendikepovaní budú mať 90% zľavu v MHD

Hendikepovaní obyvatelia Bratislavy budú môcť po zavedení tretej etapy integrovanej dopravy jazdiť v mestskej hromadnej doprave (MHD) s 90-percentnou zľavou. Táto výhoda však bude platiť iba na predplatné cestovné lístky (električenky) a len pre držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP a ŤZP-S) s trvalým pobytom v Bratislave.…
Mesto schválilo nové vedenia svojich podnikov

Mesto schválilo nové vedenia svojich podnikov

Bratislavskí mestskí poslanci schválili minulý týždeň nový manažment Dopravného podniku Bratislava (DPB), Odvozu a likvidácie odpadu (OLO), Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a firmy Metro Bratislava. Aj napriek viacerým škandálom po takmer štvorhodinovej diskusii na rokovaní mestského zastupiteľstva predsa len do predstavenstiev podnikov poslali víťazov výberových konaní na generálnych riaditeľov, ktorých na schválenie odporučila výberová komisia zložená z mestských poslancov a zástupcov primátora.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201