INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ceny tepla v Petržalke klesnú

Ceny tepla v Petržalke klesnú

Dodávateľ tepla v Petržalke, spoločnosť Dalkia, a.s. zníži cenu tepla. Predstavenstvo spoločnosti odobrilo cenový návrh, podľa ktorého budú Petržalčania napojení na centrálne vykurovanie v roku 2015 platiť za teplo o 5,1 % menej ako v tomto roku. Definitívne musí cenu ešte schváliť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Štandardný petržalský byt by takto mohol ušetriť za vykurovanie takmer 70 € ročne.

„Za poklesom ceny tepla pre konečných spotrebiteľov je neustále zvyšovanie účinnosti výroby tepla intenzívnou a dôslednou starostlivosťou o naše prevádzky a investovaním do rozvoja a modernizácie tepelného hospodárstva,“ vysvetľuje Miroslav Kot, generálny riaditeľ spoločnosti Dalkia. Počas jej 15-ročného pôsobenia v Petržalke bolo na rozvoj a modernizáciu tepelného hospodárstva preinvestovaných 29,06 mil. eur. Účinnosť výroby tepla sa zvýšila o viac ako 6%. Zníženie ceny tepla pozitívne ovplyvnili tiež lepšie podmienky pri nákupe zemného plynu.

potrubie, dalkia, teplá voda, kúrenie
Modernizácia dodávok tepla a teplej vody v najväčšej bytovej štvrti v strednej Európe bude pokračovať. K postupnej obnove systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) v nasledujúcom období sa Dalkia zaviazala aj v zmluve s mestskou časťou Petržalka. Prvou fázou projektu modernizácie bola inštalácia kogeneračných jednotiek s kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) v 18 existujúcich kotolniach koncom roka 2013. Technológia KVET umožňuje vyššie využitie vstupnej energie – zemného plynu – jeho premenou na elektrickú energiu a teplo. Navyše je to technológia šetrná k životnému prostrediu, spĺňa polovičné emisné limity.
V novom roku čakajú Petržalku rozsiahle investície do obnovy rozvodov teplej úžitkovej vody, sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia (ÚK), technológií odovzdávacích staníc tepla (OST), a rovnako do optimalizácie tepelných výkonov jednotlivých výhrevní. „V roku 2015 plánujeme preinvestovať asi 1,5 mil. eur z celkom 38,5 mil. eur určených na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov ÚK a obnovu technológie OST. Práce sa budú realizovať mimo vykurovacieho obdobia, s dôrazom na čo najkratšie odstávky v dodávkach teplej úžitkovej vody,“ hovorí Ing. Miroslav Mravec, zodpovedný za realizáciu projektu. „V rámci obnovy CZT v Petržalke plánujeme umiestniť na vstupy do jednotlivých odberných miest nové merače tepla s možnosťou elektronického prenosu dát,“ spresňuje Miroslav Mravec.

dalkia rury
Obnova CZT v Petržalke tak prinesie nielen vyššiu kvalitu a bezpečnosť dodávky tepla a teplej vody, ale aj možnosť priebežne sledovať spotrebu a trend odberu tepla na ústredné kúrenie u jednotlivých odberateľov, a tiež diaľkovo odpočítavať spotrebu tepla na vykurovanie. V neposlednom rade má vplyv i na stabilizáciu a konkurencieschopnosť ceny tepla, ktorá je jedným z hlavných cieľov dodávateľa tepla.
Samozrejme, to, koľko ktorá domácnosť za teplo v konečnom dôsledku zaplatí, bude závisieť aj od skutočných klimatických podmienok v roku 2015, od ktorých sa bude odvíjať množstvo dodaného tepla a v nemalej miere tiež od správania sa užívateľov vykurovaných objektov. Okrem zateplenia bytového domu, izolácie strechy, výmeny okien v bytoch a vyregulovania rozvodov môže spotrebu tepla ovplyvniť napríklad i správne používanie termostatických hlavíc pri vetraní a počas neprítomnosti v byte, či dĺžka záclon a závesov na okne. V prípade, že nemáte vymenené okná, je vhodné ich počas vykurovacej sezóny utesniť.

  • Štefan

    Asi budeme platiť polovicu, ale Dalkia nebude kúriť vôbec ako teraz. Za náš dom som ako zástupca vlastníkov podal podnet na Bytový podnik Petržalka na nápravu u firmy Dalkia, ale tá na nás evidentne zvysoka kašle. Potom mi je ale divné, že nechce podpísať odpojenie domu od jej služieb, keď ako vidieť, sama nieje schopná zabezpečiť dodávky tepla podľa dlhodobých zmlúv. Už skutočne prestávam rozumieť čo sa v tomto štáte deje. Idú voľby, ale škoda…zase nebude koho voliť…:-( Tak by už mala pohnúť zadkami aj petržalská samospráva aj pán primátor Bratislavy, nie iba premýšľať nad tým, ako vytiahnuť stopercentné dane od obyvateľov, ktorí platia za luxus bývania v petržalských panelákoch….žiaľ teraz studených ako jaskyne…gratuľujem vedeniu Bratislavy…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky