INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Učenie na vlastnej koži je najefektívnejšie

Učenie na vlastnej koži je najefektívnejšie

Videotréningy varenia, nakupovania, či návštevy u lekára – praktické a užitočné zručnosti, ktoré mentálne znevýhodneným ľuďom pomôžu uľahčiť každodenný život a dodajú im dávku zdravého sebavedomia v komunikácií s okolitým svetom. To sú výstupy projektu Pracovno-socializačného centra Impulz v Petržalke, ktorý začali v septembri 2013 realizovať s občianskym združením Wellgiving..
„Projekt Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia dosiahol oveľa viac ako si predsavzal,“ hovorí jeho garantka Mgr. Adriena Pekárová. „Cieľom bolo získať niečo nielen na čas trvania projektu, ale čosi, čo zostane trvalou súčasťou úsilia Pracovno-socializačného centra Impulz a bude sa môcť rozvíjať do budúcna. Išlo o vzdelávanie, získavanie nových skúseností živými formami. Vďaka projektu sa klienti učili zručnostiam, ktoré im pomôžu stať sa samostatnejšími a menej odkázanými na svojich sprievodcov, pedagógov, rodičov. Varenie, nakupovanie, návšteva lekára… to všetko si vyskúšali na vlastnej koži a v reálnom prostredí počas nakrúcania videotréningov, kde boli sami hercami. To je spôsob, ako im naučené lepšie zostane v pamäti. Dostali reálne príležitosti, aby si tie situácie zažili na vlastnej koži. A to by si mali pamätať aj rodičia, že im treba tieto príležitosti stále opakovane ponúkať, aby získané zručnosti nezabudli. Pre ľudí so znevýhodnením je to zvlášť dôležité. Práve vďaka projektu sú klienti otvorenejší, aktívnejší v komunikácii s inými, a to je veľmi dobre. Okrem toho získali nových priateľov, s ktorými sa budú stretávať. Znamená to, že projekt bol jednoznačne úspešný.“

nacvik novych zrucnosti v praxi
Nácvik nových nákupných zručnostíi v praxi

Sociálni pracovníci, speváci, výtvarníci, vysokoškolskí učitelia, hudobníci, podnikatelia – tí všetci prispeli k naplneniu nosnej idey projektu – budovať mosty medzi svetom bežnej spoločnosti a svetom mentálne znevýhodnených ľudí prostredníctvom vzdelávania, spoločných zážitkov, tvorby a vzájomného spoznávania.
A.Pekárová: „Aleš Zlocha, ktorý sa už 30 rokov venuje sviečkarstvu, priniesol do sviečkarskej chránenej dielne Impulzu nové techniky a postupy. Sám si vyskúšal celkom nové prostredie a príjemný zážitok je obojstranný, pre klientov aj pre neho. On i jeho manželka sa do Impulzu veľmi radi vracajú, lebo tu našli vnímavých ľudí a priateľské prostredie. Videotréningy zas klienti nakrúcali s Nickom Kollárom a Danielom Rihákom, študentmi VŠMU, (D. Rihák má už za sebou niekoľko rokov profesionálnej práce v reklame). Aj pre nich bolo stretnutie s odlišným a veľmi ľudským prostredím (oproti tomu v reklamnej branži) obohacujúcim a verím, že ich spolupráca s Impulzom sa týmto nekončí.“

V spolupráci so zakladateľkou jedálne Zdravíčko Gabikou Žlebekovou vznikla jedinečná kuchárska kniha. Dobrá vareška učí zrozumiteľným obrázkovým jazykom variť jednoduché, zdravé jedlá. Vznikla na základe pravidelných workshopov varenia v PSC Impulz pod jej vedením.
„Projekt mi priniesol veľa radosti a uspokojenia,“ prezradila Gabika Žlebeková. „Moja dcéra Katka v roku 2000 po operácii slepého čreva ostala „krivá“, má vykrivené stavce v krížovej časti. To mi radikálne zmenilo život, súkromný i pracovný. Uvedomila som si, že každý z nás sa v okamžiku môže zmeniť na znevýhodneného. Žiadala som Pána Boha o pomoc v ťažkých chvíľach, ale zároveň som cítila, že ak chcem dostať, musím aj dať. Mojou veľkou túžbou bolo vytvoriť chránenú dielňu, čo sa mi čiastočne podarilo, keď sme v Petržalke, v našej jedálni zdravej výživy, zamestnávali hendikepovaných ľudí. Keď ma potom pozvali do projektu, prijala som to ako jednu z možností, ako pomôcť týmto ľuďom. Počas polročného kurzu varenia sme vyskúšali všetkých vyše 50 receptov, ktoré som napísala. Varili sme približne v dvojtýždňových intervaloch.“
A sú teda klienti Impulzu už schopní podľa tejto knižky variť samostatne? „Určite áno. Skôr je problém v tom, že im rodičia málo dôverujú, alebo ich príliš chránia a nepustia ich k tomu. Ale najmä baby boli skvelé a sama by som prijala, aby u nás v jedálni pracovali. Zastali by tam hocijakú robotu, všetky sú také správne gazdiné. Preto by som chcela apelovať na rodičov, aby ich pustili k vareniu. Budú prekvapení, aké sú šikovné. Ja som na ne veľmi pyšná.“

Kucharska kniha
Autorkou ilustrácií a grafického dizajnu knihy Dobrá vareška je, dnes už absolventka Vysokej školy výtvarných umení, Lucia Blanáriková, ktorá ju vytvorila a úspešne obhájila ako svoju diplomovú prácu. Knižka bola dokonca vyhodnotená ako jedna z najlepších absolventských prác v stredoeurópskej dizajnérskej súťaži krajín V4, ktorá sa konala v Poľsku.
Všetky tri videotréningy sú ideálnou učebnou pomôckou pre všetkých ľudí so znevýhodnením, ktorí chcú žiť samostatnejší život. A žiť samostatnejší život znamená mať zamestnanie. Práve zamestnávaniu ľudí v chránených dielňach a podpore chránených dielní prostredníctvom vytvárania vzťahov s biznisom sa venuje projektový partner Wellgiving (Z dobrých rúk). Zabezpečenie finančnej stability je pre chránené dielne kľúčové. Je preto potešujúce, že už 45 firiem na Slovensku splnilo kritériá na udelenie ocenenia Firma priateľská k ľuďom so znevýhodnením a symbolu kampane Očko do siete.

Ocenovanie firiem
Elena Bakošová z PSC Impulz: „Projekt Spoločne za prijatie – za život bez znevýhodnenia prekročil naše očakávania. Boli sme príjemne prekvapení veľkým záujmom ľudí z rôznych oblastí spoločnosti, ktorých myšlienka stavania mostov medzi svetom väčšinovej spoločnosti a svetom ľudí so znevýhodnením oslovila, zapojili sa a tak prispeli k jeho úspešnej realizácii. Potešujúci bol najmä záujem mladých ľudí – študentov vysokých škôl. Aj vďaka nim sú na svete dva skvelé hmatateľné výstupy – už spomínané DVD s videotréningami a unikátna kuchárska kniha Dobrá vareška. Oba sú už v ponuke aj pre širšiu verejnosť a dostupné na objednávku na webstránke projektu: http://spolocne.psc-impulz.sk/vystupy/. Máme nádej, že projekt prispel aj k trvalej udržateľnosti Pracovno-socializačného centra Impulz – základy sú pevné, máme na čom stavať. Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a najmä nórskemu finančnému mechanizmu, vďaka ktorému sme projekt mohli realizovať.“
Zriaďovateľom Pracovno – socializačného centra Impulz je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke. PSC Impulz sa venuje rozvoju mentálne znevýhodnených dospelých ľudí už od roku 2001 a okrem rehabilitačného strediska prevádzkuje chránenú dielňu na výrobu darčekových predmetov, v ktorej niekoľkých z nich zamestnáva.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky