INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Val zeminy na Námestí Hraničiarov odstránia až na jeseň

Val zeminy na Námestí Hraničiarov odstránia až na jeseň

V súvislosti s rekonštrukciou Starého mosta a výstavbou prvej etapy nosného systému MHD v Bratislave bol na stavbe kontrolný deň za účasti premiéra Roberta Fica, primátora Milana Ftáčnika a predstaviteľov dotknutých mestských častí – Tatiany Rosovej a Vladimíra Bajana. Za realizátorov stavby boli prítomní zástupcovia stavebnej skupiny EUROVIA SK.

Kontrolný deň sa začal na staromestskom nábreží Dunaja, kde zástupcovia stavebnej skupiny oboznámili prítomných s priebehom prác na demontáži Starého mosta, ako aj s výhľadom ďalších krokov a termínov, ktoré budú kľúčové pri výstavbe prvej etapy nosného systému MHD. Následne prediskutovali problémy, ktoré v súvislosti so stavbou trápia najmä obyvateľov dotknutých mestských častí. Starosta Petržalky Vladimír Bajan predostrel stavebníkom nevôľu obyvateľov s rastúcim valom zeminy pri Chorvátskom ramene v blízkosti Námestia hraničiarov, o ktorom neboli obyvatelia vopred informovaní. „Obyvatelia sa sťažujú na vysokú prašnosť, a to nielen v tejto lokalite. Je potrebné už teraz zabezpečiť pravidelné kropenie a údržbu prípadných zosuvov navezenej zeminy, aby boli obyvatelia Petržalky v čo najmenšej možnej miere vystavení negatívnym vplyvom realizovanej stavby,“ povedal na stretnutí starosta Vladimír Bajan. Zástupcovia stavebnej skupiny EUROVIA SK predbežne súhlasili s navrhovaným opatrením, aby zabránili šíreniu prachu v sídlisku. O konkrétnych postupoch bude spoločnosť ešte s mestskou časťou rokovať.

val zeminy

Oficiálny názov stavby je Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie. V rámci prvej časti sa má vybudovať koľajová dráha cez Dunaj do Petržalky, ktorá bude dočasne končiť za Bosákovou ulicou. Okrem stavby 2-koľajovej dráhy a objektov jej telesa sú súčasťou stavby aj cestné komunikácie, teda vybudovanie novej estakády pri štadióne Artmedia a rozšírenie estakády Einsteinova, križovatky Bosákova – Jantárova  a vybudovanie chodníka pre cyklistov v úseku Starý most – Einsteinova. Stavebné firmy vedené spoločnosťou EUROVIA SK sa zaviazali, že práce zhotovia do 24 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky