INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Val zeminy na Námestí Hraničiarov odstránia až na jeseň

Val zeminy na Námestí Hraničiarov odstránia až na jeseň

V súvislosti s rekonštrukciou Starého mosta a výstavbou prvej etapy nosného systému MHD v Bratislave bol na stavbe kontrolný deň za účasti premiéra Roberta Fica, primátora Milana Ftáčnika a predstaviteľov dotknutých mestských častí – Tatiany Rosovej a Vladimíra Bajana. Za realizátorov stavby boli prítomní zástupcovia stavebnej skupiny EUROVIA SK.

Kontrolný deň sa začal na staromestskom nábreží Dunaja, kde zástupcovia stavebnej skupiny oboznámili prítomných s priebehom prác na demontáži Starého mosta, ako aj s výhľadom ďalších krokov a termínov, ktoré budú kľúčové pri výstavbe prvej etapy nosného systému MHD. Následne prediskutovali problémy, ktoré v súvislosti so stavbou trápia najmä obyvateľov dotknutých mestských častí. Starosta Petržalky Vladimír Bajan predostrel stavebníkom nevôľu obyvateľov s rastúcim valom zeminy pri Chorvátskom ramene v blízkosti Námestia hraničiarov, o ktorom neboli obyvatelia vopred informovaní. „Obyvatelia sa sťažujú na vysokú prašnosť, a to nielen v tejto lokalite. Je potrebné už teraz zabezpečiť pravidelné kropenie a údržbu prípadných zosuvov navezenej zeminy, aby boli obyvatelia Petržalky v čo najmenšej možnej miere vystavení negatívnym vplyvom realizovanej stavby,“ povedal na stretnutí starosta Vladimír Bajan. Zástupcovia stavebnej skupiny EUROVIA SK predbežne súhlasili s navrhovaným opatrením, aby zabránili šíreniu prachu v sídlisku. O konkrétnych postupoch bude spoločnosť ešte s mestskou časťou rokovať.

val zeminy

Oficiálny názov stavby je Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie. V rámci prvej časti sa má vybudovať koľajová dráha cez Dunaj do Petržalky, ktorá bude dočasne končiť za Bosákovou ulicou. Okrem stavby 2-koľajovej dráhy a objektov jej telesa sú súčasťou stavby aj cestné komunikácie, teda vybudovanie novej estakády pri štadióne Artmedia a rozšírenie estakády Einsteinova, križovatky Bosákova – Jantárova  a vybudovanie chodníka pre cyklistov v úseku Starý most – Einsteinova. Stavebné firmy vedené spoločnosťou EUROVIA SK sa zaviazali, že práce zhotovia do 24 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201