INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: ZUŠ

Koncert k výročiam skladateľov

Koncert k výročiam skladateľov

Základná umelecká škola Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 v Petržalke uskutočnila na domácej pôde školy v tomto roku niekoľko významných podujatí. Koncertom k výročiam skladateľov si pedagógovia a žiaci ZUŠ Jána Albrechta uctili pamiatku kolegyne klaviristky ped. Jany Kačurákovej, rod. Filipkovej (po ťažkej chorobe nás opustila vo veku 47 rokov).…

Koncert venovaný učiteľom

V Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca sa 20. marca konal Jarný reprezentačný koncert žiakov Základnej umeleckej školy Daliborovo námestie 2 Petržalka. Konal sa v spolupráci s Rodičovským združením pri ZUŠ. V tento skutočne jarný slnečný deň koncert otvorila riaditeľka školy Mgr.art. Tatiana Schlosserová a v príhovore pripomenula prítomným hosťom, že koncert je venovaný sviatku Dňa učiteľov.…
Talentovaný Petržalčan v Prahe

Talentovaný Petržalčan v Prahe

Srdcia Pražanov si uplynulý týždeň získal talentovaný pätnásťročný spevák David Šavlík, žiak Základnej umeleckej školy Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici v Petržalke. David zaujal spevom árie Monostata z opery Kúzelná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta a piesne Caro mio ben od Giuseppe Giordaniho, za čo si vyslúžil neutíchajúci potlesk.…
Hudobno-tanečná karnevalová promenáda

Hudobno-tanečná karnevalová promenáda

Známa ľudová pieseň Fašiangy, Turíce charakterizuje zimné predveľkonočné obdobie spestrené zábavami a radovánkami. V nápaditom programe školského podujatia Karnevalu pre žiakov ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej ul. 15 v Bratislave, mestskej časti Petržalke, tesne pred Popolcovou stredou 11. februára 2013 dostali možnosť prezentovať tvorivé schopnosti a nápady v defilé karnevalových masiek žiaci všetkých odborov školy.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201