INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: ZUŠ Daliborovo námestie

Koncert venovaný učiteľom

Koncert venovaný učiteľom

Býva už tradíciou, že v marci sa v priestoroch Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca koná  Jarný koncert, venovaný Dňu učiteľov. Slávnostný koncert organizuje v súčinnosti s Rodičovským  združením Základná umelecká škola na Daliborovom námestí č. 2, ktorá od mája 2016 nesie názov po zakladateľovi a významnej kultúrnej osobnosti Petržalky Františkovi Oswaldovi.…
Základná umelecká škola oslavovala

Základná umelecká škola oslavovala

Všetky koncerty v školskom roku 2014/2015 boli venované 65. výročiu vzniku Základnej umeleckej školy na Daliborovom námestí. Jej zakladateľom bol František Oswald, už vtedy známy organista v Petržalke. Škola prechádzala za toto obdobie rôznymi zmenami, názvami, sťahovaním. V školskom roku 1982/1983 získala súčasnú budovu na Daliborovom námestí, kde sídli riaditeľstvo školy a nachádza sa tam aj koncertná sála s historickým dvojmanuálovým organom.…
Pestré a tvorivé mesiace

Pestré a tvorivé mesiace

Každoročne sú máj a jún v Základnej umeleckej škole Daliborovo námestie 2 v Petržalke veľmi tvorivé a pestré. V júni na dvoch absolventských koncertoch účinkovalo 40 žiakov. Opäť bola vymenovaná absolventka roka. Stala sa ňou Martina Ďurikovičová, absolventka II. stupňa z klavírnej triedy učiteľky Heleny Šagovej.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201