INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: župan

Si aj nejsi

Si aj nejsi

Voľby županov ani do žúp nebudú. Bez obáv, voľby nás neminú, budú to však skutočné voľby. Do orgánov samosprávnych krajov. Už ich predseda NR vyhlásil a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Rozhodnutie o vyhlásení volieb nadobudlo účinnosť 28. júna, v deň uverejnenia v Zbierke zákonov SR.…
Veriť – neveriť? (Voliť – nevoliť!)

Veriť – neveriť? (Voliť – nevoliť!)

Nik vám nedokáže toľko dať, koľko vám ja môžem sľúbiť, je známy nevypovedaný volebný slogan. Zrazu každý vie, kde čo nejde a čo treba, aby išlo, kde na čo celé štyri roky nebolo, práve teraz sa nájde a stále bude. Vyťahujú sa hriechy predchodcov z minulého i predminulého obdobia ako odpoveď na opodstatnenú kritiku súčasníka, a keď ani to nezaberie, na vine je bývalý režim, hoci od jeho pádu na Slovensku vyrástla už jedna nová generácia.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201