INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: ZŠ Turnianska

Dobrá správa pre škôlkarov!

Dobrá správa pre škôlkarov!

Petržalská samospráva sústavne hľadá všetky dostupné zdroje na financovanie väčších projektov, na ktoré vo svojom rozpočte nemá peniaze. Preto sa uchádzala o dotácie na vybudovanie odborných učební v základných školách, aj na rekonštrukciu priestorov v ZŠ Turnianska, kde by mohli vzniknúť štyri triedy pre škôlkarov. …
Záhrada, ktorá učí

Záhrada, ktorá učí

Ovocná a zeleninová záhrada uprostred sídliska? Jasné! Na Základnej škole na Turnianskej ulici sa posledný polrok venovali zaujímavému projektu – na školskom dvore si vybudovali záhradku. A to nie hocijakú – s ovocnými aj zeleninovými hriadkami, bylinkovou špirálou, pocitovým chodníkom, hotelom pre jašterice či úžasným hmyzím hotelom.…
Ako neplytvať jedlom

Ako neplytvať jedlom

Odkiaľ sú paradajky? Kde vyrástli banány? Kto piekol tento chlieb? Viete, odkiaľ sa vzali potraviny na vašom stole? V ZŠ Turnianska sa s deťmi rozprávali nielen o tom, odkiaľ sú, ale aj ako ich nákup ovplyvňuje život ľudí na iných kontinentoch a najmä ako potravinami neplytvať.…
Zobrazovací mikroskop, laboratórne sklo či dokumenty o ochrane prírody

Zobrazovací mikroskop, laboratórne sklo či dokumenty o ochrane prírody

Ústavy Slovenskej akadémie vied sa pripravujú na Vianoce tento rok netradične. Rozhodli sa darovať, čo už nevedia využiť pre výskum, vybranej petržalskej základnej škole. Darované predmety žiakom oživia najmä hodiny chémie, fyziky či biológie. Medzi najaktívnejšie ústavy, ktoré škole pomohli, patrí Ústav zoológie, krajinnej ekológie, polymérov, anorganickej chémie či biochémie a genetiky živočíchov.…
V Petržalke vedú deti k športu od malička

V Petržalke vedú deti k športu od malička

V Petržalke budú deti materských a žiaci základných škôl zápoliť v rôznych športových disciplínach. Samospráva pre školákov organizuje Olympijský festival nádejí Petržalka a pre škôlkarov Detskú športovú olympiádu, obe akcie sú súčasťou tradičného podujatia Dni Petržalky. Zaradiť šport do každodenného života detí sa v Petržalke snažia organizovaním pravidelných športových aktivít počas celého roka.…
Veľké upratovanie

Veľké upratovanie

Po veľkom upratovaní priestorov školy, školského dvora a čistení brehov Chorvátskeho ramena si žiaci a ich učitelia v ZŠ Turnianska pripomenuli Deň Zeme aj náučno-zábavnými aktivitami. Riaditeľka RNDr. Daniela Leštinská privítala aj starostu Vladimíra Bajana a poslankyňu MZ Petržalka Ivanu Antošovú. Ochotne ich sprevádzala po všetkých stanovištiach, ktoré si žiaci pripravili pri tejto príležitosti pre deti z troch okolitých materských škôl, pre seniorov aj klientov OZ Impulz.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201