INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: ZŠ tupolevova

Petržalka si zahrá tenis

Petržalka si zahrá tenis

Stolný tenis ako jeden z najmasovejších, najrýchlejších a najpopulárnejších športov u nás i vo svete oslavuje od roku 2015 World Table Tennis for all Day, Svetový deň stolného tenisu pre všetkých, ktorý je vyhlásený na 6. apríla. Do osláv sa v roku 2018 sa prvýkrát prihlásilo aj Slovensko s výzvou …ideme hrať ping – poooooong… A Petržalka nemôže na takomto podujatí chýbať!…
ZŠ Tupolevova skončila ôsma

ZŠ Tupolevova skončila ôsma

Víťazom 19. ročníka krajského kola Mc Donald´s Cupu 2016/2017, školskej súťaže žiakov 1. stupňa základných škôl bratislavského kraja v minifutbale, sa stala ZŠ Mlynská, Senec.  Do krajského kola, ktoré sa odohralo v stredu 10. mája na štadióne ŠCP Dúbravka, postúpilo osem družstiev ZŠ z obvodných kôl.…
Novodobo so Shakespearom

Novodobo so Shakespearom

Novodobo so Shakespearom je súťaž v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku. Je určená pre žiakov petržalských základných škôl. Táto súťaž má v Petržalke veľmi dlhú tradíciu a vysokú úroveň. V ZŠ Tupolevova sa uskutočnil už jej 12. ročník. Predtým sa súťaž konala pod vedením pani Bačovej z vtedajšej ZŠ Hálova, najstaršie ročníky súťaže zastrešovalo CVČ Gessayova 6.…
Informačné technológie v školách

Informačné technológie v školách

V polovici októbra sa naša ZŠ Tupolevova 20 zúčastnila na medzinárodnej žiackej konferencii o používaní informačných technológií v školách, ktorú organizovala mestská časť Praha 5. Na konferencii boli aj žiaci a študenti z Rumunska, Maďarska a z ostatných mestských častí Prahy. Našu krajinu, mesto, mestskú časť a školu sme predstavili v PPT prezentácii podobne ako ostatné školy.…
Zelená malým atlétom

Zelená malým atlétom

Atletický klub Run For Fun pôsobí Petržalke už rok. Vznikol v ZŠ Tupolevova v súvislosti s rekonštrukciou celého areálu školy, najmä však atletickej dráhy s umelým povrchom, ktorý je prvým svojho druhu na území Petržalky. Priestor športoviska dopĺňajú aj vynovené plochy na loptové hry ako basketbal, volejbal či futbal a fit plocha s vonkajšími prvkami na cvičenie.…
Hovory o jedle

Hovory o jedle

Žiaci ZŠ Tupolevova 20  sa i tento školský rok v dňoch od 12. do 16. októbra zapojili  do celoslovenského súťažno-vzdelávacieho projektu o potravinách pod názvom „HOVORME O JEDLE“.  V rámci každého dňa v týždni boli vyhlásené denné témy so zameraním na potraviny a výživu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201