INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zóna Matador

Novú výstavbu v MATADORky treba prehodnotiť

Novú výstavbu v MATADORky treba prehodnotiť

Petržalskí poslanci odsúhlasili ukončenie spracovávania Územného plánu zóny MATADOR. Dôvodom sú obmedzenia, ktoré stanovuje Územný plán hlavného mesta. Mestská časť Petržalka od roku 2012 obstaráva Územný plán zóny MATADOR. Územie stratilo svoj pôvodný význam a vedie sa široká diskusia, ako by malo byť využité v budúcnosti.  …

Predstavy investora a obyvateľov sa v zóne Matador rozchádzajú

V DK Zrkadlový háj sa konalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny (ÚPZ) Matador. Obstarávateľom návrhu je MČ Petržalka a spracovateľom architekt Jaroslav Coplák. Cieľom stretnutia bolo, aby sa Petržalčania s návrhom zoznámili a mohli ho písomne pripomienkovať. Petržalka začala v roku 2012 proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie zóny Matador v nadväznosti na to, že vo februári toho roku mestské zastupiteľstvo zmenilo priemyselné využitie areálu Matador.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201