INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zmluva

Darovaná polovica bytu

Darovaná polovica bytu

Manžel má z prvého manželstva dospelú, zdravotne postihnutú dcéru, ktorá momentálne žije v zahraničí. Chce jej darovať polovičku nášho bytu, ktorý sme pred rokmi kúpili za spoločné peniaze. S manželom súhlasím, ale nevieme, ako to máme urobiť, aby v prípade smrti niektorého z nás ten druhý v byte dožil bez toho, aby ho niekto vyhadzoval von.                                                                                                                   …
Zbohom, verejné osvetlenie

Zbohom, verejné osvetlenie

Obyvatelia z Belinského už boli takí naštvaní a bezradní, že im jedna po druhej z ulice miznú lampy verejného osvetlenia. Hrozí, že celá ulica sa onedlho ocitne v úplne tme, že verejnému osvetleniu vystrojili pohreb. Smútočný veniec a sviečky mali upozorniť magistrát, aby sa konečne rozkýval a začal sa viac o verejné osvetlenie v Petržalke starať.…
Petržalka tu bude aj po nás – a záleží len na nás, aká bude

Petržalka tu bude aj po nás – a záleží len na nás, aká bude

Petržalka bude 27. októbra rozhodovať o budúcnosti parkovania. Predchádzali tomu roky príprav a odborných diskusií. Ešte predtým, ako miestni poslanci budú schvaľovať nový systém parkovania, mestská časť na utorok 20. októbra zorganizovala verejnú prezentáciu. Tam sa budú môcť Petržalčania pýtať a diskutovať. S prvým zástupcom starostu Petržalky Jánom Bučanom sme sa teda bližšie pozreli na niektoré súvislosti, ktoré v téme najviac rezonujú. …
Sľuby nestačia

Sľuby nestačia

Do redakčnej pošty sme dostali kópiu listu, ktorý kandidátom na starostu Petržalky zaslal MUDr. Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia. Žiada ním stanovisko k problému, ktorý trápi predovšetkým Petržalčanov – a to je osadenie rámp na parkoviskách pri Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke a vyberaniu parkovného od pacientov.…
Problémy s odťahovkou

Problémy s odťahovkou

Otázka čitateľa PN: Bývam na Macharovej ulici a začiatkom roka sa na tunajšie parkovisko opäť začali dovážať odtiahnuté autá, pričom starosta aj poslanci sľubovali, že zmluvu s odťahovkou vypovedia a už sa sem odťahovať nebude. Zmluva sa mala dokonca skončiť 31. 12. 2012. Sme sklamaní a chceli by sme vedieť, prečo sa tak stalo… Odpoveď redakcie: Mestská časť Bratislava-Petržalka nemá so spoločnosťou Car Towing, s.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201