INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zmeny v zákone

Od 1. októbra – zmeny v našich panelákoch (1)

Od 1. októbra – zmeny v našich panelákoch (1)

O 14.novele zákona o vlastnícve bytov a nebytových priestorov. Posledný paragraf (§ 25a) zák. č. 205/2014 Z .z, ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, znie: „Ak zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve upravuje právne vzťahy inak, ako to ustanovuje tento zákon, uplatnia sa na tieto právne vzťahy ustanovenia tohto zákona.“ Pričasto sa menia pravidlá bývania.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201