INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Zlatá klapka

Zlatá klapka 2015

Zlatá klapka 2015

ZUŠ J. Albrechta už tretí raz organizovala celoslovenskú súťaž v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe, tento rok pod názvom Zlatá klapka. Galavečer a vyhlásenie výsledkov bolo v Dome kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke. Tento rok do súťaže prihlásilo 16 škôl z celého Slovenska spolu 97 súťažných príspevkov v celkovej dĺžke viac ako 6 hodín.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201